Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september, met uitzondering van kleinschalige evenementen buiten onder voorwaarden.

Niet onverwacht maar het nieuwe komt toch weer hard aan.
De gevolgen van het kabinetsbesluit zijn groot voor de cultuursector: Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Lees hier het volledige bericht op de site van de Rijksoverheid. 

De Taskforce culturele en creatieve sector overlegt met de minister van OCW over de gevolgen de nieuwe maatregelen. Subiete uitvoering is nodig van de aanvullende garantieregeling (ATE) voor festivals die niet onder de garantieregeling vallen, inclusief ruimte voor het nakomen van verplichtingen aan makers, leveranciers en zzp’ers in de keten. Ook dringt de taskforce aan op compensatie voor artiesten, werkenden en organisaties die getroffen worden door de afgelasting van het binnenprogramma als gevolg van de deze nieuwe maatregel.  

De zoveelste derving van inkomsten voor werkenden in de culturele en creatieve sector baart de taskforce grote zorgen. Leegloop van geschoold personeel – technici, crews, productiemedewerkers en uitvoerenden – dreigt. De sector heeft een herstelplan van Marshallachtige proporties nodig om deze crisis het hoofd te bieden.