Er wordt de komende twee jaar geïnvesteerd in de honorariumrichtlijn. Zo blijkt uit de tijdens Prinsjesdag 2018 gepresenteerde miljoenennota.  Dit is goed nieuws, want dit betekent een eerlijke beloning voor beeldend kunstenaars, maar er horen ook kanttekeningen bij.

We zijn blij dat de honorariumrichtlijn serieus wordt genomen. We maken ons al jaren hard voor de regeling, vooral vanuit de overkoepelende belangenorganisatie BKNL en het terugzien van de richtlijn op de staatsbegroting voelt als een overwinning.

We maken ons echter ook zorgen om de toekomst. De stimulans is voor slechts 2 jaar begroot en als er niet structureel iets verandert kunnen kunstinstellingen zonder de kapitaalinjectie niet aan de richtlijn voldoen.