Van versoepelingen van coronamaatregelen is voorlopig geen sprake. De lockdown is verstrengd en verlengd. Het kabinet breidt het generieke steunpakket uit om de gevolgen van de verzwaarde lockdown op te vangen.  Een analyse met de belangrijkste verbeteringen en punten waarover nog gesproken wordt vind je hieronder.

Het kabinet heeft aangekondigd in totaal € 7,6 miljard extra steun beschikbaar te stellen om de gevolgen van de verlengde lockdown op te vangen: versie 3.3 van het generieke pakket. Het zijn vooral bestaande regelingen zoals Tozo, Now en TVL, die worden aangepast of uitgebreid. Er zijn ook nieuwe regelingen in aantocht.

Naast het financiële steunpakket heeft de verlengde lockdown grote impact op het perspectief voor werkenden in de cultuursector. Het kabinet komt met een routekaart die als exitstrategie moet dienen. Maar deze strategie is ontoereikend om perspectief te bieden en geeft geen uitkomst voor de langdurige onzekerheid die binnen onze sector wordt gevoeld. Lees hier meer over de routekaart.

Generieke maatregelen verlengd en aangepast
Tozo – Zzp’ers kunnen ook Tozo 3 met terugwerkende kracht aanvragen. Dat kon ook met eerdere versies van de bijstandsuitkering vooor zelfstandigen. Een vermogenstoets die eventueel nog ingevoerd zou worden is nu definitief van de baan. De belangrijkste struikelblokken zijn helaas niet aangepast. Partnertoets is na verschillende moties nog steeds van kracht en bijverdiensten nog steeds verboden.
TVL – Aan de TVL is veel verbeterd. Er komt meer nadruk op de kleine ondernemer. De drempel voor vaste lasten wordt verlaagd en de minimale compensatie gaat omhoog. Grote struikelblok is nog steeds het gescheiden woon-werk adres dat wel nog onderdeel van de regeling uitmaakt.

Wat betekenen de hierboven genoemde struikelblokken voor jouw persoonlijke financiële situatie? Laat ons weten hoe jij ervoor staat door onze enquête in te vullen.

De complete analyse van de taskforce met betrekking to aanpassingen in het generieke steunpakket vind je hier. 

Nieuw: Tonk – Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
Tonk is een tegemoetkoming voor mensen die tussen wal en schip vallen van eerdere noodsteunmaatregelen of daar onvoldoende door geholpen zijn. Zzp’ers met een partner of hoge hypotheeklasten bijvoorbeeld, of oproepkrachten die niet voldoen aan de wekeneis van de WW. Bij de Tonk komt er veel vrijheid voor gemeentes om zelf beleid te voeren. Lees hier meer over de Tonk. 

Nieuw: Startersregeling
De startersregeling komt ondernemers tegemoet die afgelopen jaar een bedrijf zijn gestart en daardoor niet voldoen aan voorwaarde van een tijdige kvk inschrijving, die deel uitmaakt van de andere ondernemingsondersteuning in het generieke steunapkket. Over deze regeling is verder nog weinig bekend. Het wordt gebaseerd op de huidige TVL. Kunstenbond wil dat de regeling ook aansluit bij mensen die afgelopen jaar afstudeerden aan kunstvakopleidingen.

Extra geld voor makers en media
Rijkscultuurfondsen krijgen 9 miljoen euro extra dat bestemd is voor makers. Er gaat ook 5,5 miljoen euro naar het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening voor lokale media. De voorwaarden voor deze steun worden nog nader uitgewerkt. Dat gebeurt de komende weken samen met de uitwerking van het extra geld voor het steunfonds rechtensector. Wordt vervolgd.

Garantiefonds voor grote evenementen en festivals
Het kabinet reserveert zeker € 300 miljoen euro voor een garantieregeling om het organiseren van culturele en andere grote evenementen weer op gang te brengen. Het is bedoeld voor muziekfestivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden die na 1 juli worden gehouden. De regeling moet nog worden uitgewerkt, de taskforce en de evenementenalliantie zijn hierover in gesprek met het kabinet. Lees hier wat we nu al weten. 

Fieldlabs
Fieldlabs maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij. Deze experimenten bieden mogelijk perspectief voor veilige en verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen. Gezien het grote belang om kennis en inzicht te vergaren en vanwege het sobere perspectief voor de evenementensector, heeft het kabinet besloten om de praktijktesten alsnog mogelijk te maken in februari. Eerder werden deze experimenten nog uitgesteld.

Lees meer over alle uitbreidingen en aangekondigde plannen van versie 3.3 van het generieke pakket in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.