Het korte antwoord is: nee, dat mag niet (zomaar)! Het uitgangspunt is immers het recht op vrije meningsuiting, waarop je je ook als werknemer kunt beroepen. Die vrijheid is alleen niet onbeperkt. Een werknemer moet zich volgens het Nederlands recht bijvoorbeeld ook gedragen als goed werknemer. Daarnaast kan een werkgever interne regels of een gedragscode hebben opgesteld waaraan de werknemers zich hebben te houden. Al houdt zo’n gedragscode in de rechtszaal niet altijd stand.

De criteria

In het zogenaamde Herbai-arrest heeft het Europese Hof vier criteria geformuleerd aan de hand waarvan de vrijheid van meningsuiting – en de grenzen daaraan – in een arbeidsrelatie wordt beoordeeld. Het gaat hier om:

 • De aard van de meningsuiting;
 • Motieven van de werknemer;
 • Schade die de werkgever lijdt door de meningsuiting, én
 • de schade van de opgelegde sanctie.

Elk ontslag op basis van een uiting van de werknemer zal de rechterop basis van bovenstaande criteria beoordelen. Het is dus altijd een belangenafweging op basis van de feiten. Bij de belangenafweging wordt onder meer gekeken naar de toon en wijze van uiting, de taak en positie van de werknemer en de reputatieschade aan de kant van de werkgever. Ook belangrijk: er wordt eerst gekeken of de werkgever de werknemer wel voldoende waarschuwingen heeft gegeven. Ontslag uit het niets mag dus sowieso bijna nooit.

De kunstenbond helpt

Of je op basis van een politieke uiting op social media ontslagen mag worden, hangt af van de specifieke situatie. Heb jij hiermee te maken (gehad), of heb je het gevoel dat je je niet vrij kunt uiten bij je werkgever? Neem dan contact op met onze advocaat arbeidsrecht Jean-Louis Veenstra (jeanlouisveenstra@kunstenbond.nl).

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

 • Wij bieden je juridische hulp.
 • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
 • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
 • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
 • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
 • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
 • Je laat bij ons je contracten screenen.
 • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!