En daarmee vieren we een echte doorbraak. De Tweede Kamer nam namelijk op 21 november een motie aan die de regering opdraagt ‘experimenteerruimte te creëren zodat zelfstandigen in de onze sector collectief mogen onderhandelen’.

Eindelijk samenwerken in de strijd tegen onredelijke tarieven

Dat directeuren van grote bedrijven als Philips en LG niet samen mogen afspreken wat een tv moet kosten omdat je als consument dan natuurlijk teveel betaald, vindt iedereen logisch. Dat is oneerlijk en dus verboden via de Mededingingswet (het Kartelverbod). Maar de ACM, handhaver van het Kartelverbod, scheert alle ondernemingen, groot en klein, over één kam. ZZP’rs vinden ze ook ondernemingen en dus mogen ook zzp’ers geen gezamenlijke vuist maken tegen grote producenten of mediaonderneming die onredelijke contracten opleggen met veel te lage tarieven. De kans is groot dat jij als zzp’er, werkend in de culturele sector, de afgelopen jaren last hebt gehad van deze wetgeving. 

Het Kartelverbod is een onredelijke beperking voor zzp’ers

Het kartelverbod is een compleet onredelijke beperking van de onderhandelingspositie van zelfstandigen in de creatieve en culturele sector. En wij zijn ervan overtuigd dat dit een van redenen is waarom de inkomens in de sector te laag zijn. Het valt niet uit te leggen dat werknemers het recht hebben de krachten te bundelen tegen een werkgever, maar dat er voor zelfstandigen boetes dreigen wanneer ze zich willen wapenen tegen veel machtigere opdrachtgevers. Het kartelverbod beperkt zelfstandigen op een heel cruciaal punt. En wij hebben daar jaren geleden een speerpunt van gemaakt.

Jarenlange strijd van de Kunstenbond nu succesvol

Caspar de Kiefte: “Al die tijd vroegen wij op diverse manieren aandacht voor dit probleem. Wij spraken er over met organisaties als de SER, de Raad voor Cultuur en vele politieke partijen. De aanhouder wint want steeds meer mensen zijn uiteindelijk met ons tot het oordeel gekomen dat deze wet in onze sector onhoudbaar is. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer omarmt nu een motie van Groen Links en de PvdA. Het schept ruimte om te kijken hoe het anders kan.”

De tekst van de motie sluit naadloos aan bij het SER advies Passie Gewaardeerd en de pas gepresenteerde Arbeidsmarktagenda waaraan wij meewerkten.

Niet gewoon een beetje blij, maar heel erg blij dus!