Er is een nieuwe generieke steunmaatregel in aantocht. Tonk, ofwel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, is specifiek gericht op mensen die tot nu toe tussen wal en schip vallen. De uitkering is bestemd voor noodzakelijke kosten, die huishoudens niet meer kunnen dragen vanwege coronamaatregelen.

De regeling is waarschijnlijk is per 1 maart 2021 toegankelijk via het bijstandsloket van jouw gemeente.

De structuur van de regeling staat. Gemeenten moeten de regeling zelf verder uitwerken. Ook hebben de gemeenten vrijheid om op basis van een persoonlijke situatie de regeling in te vullen. Een handreiking voor gemeenten is hier beschikbaar. In die handreiking vind je een uitgebreide toelichting op de voorwaarden die het kabinet heeft opgesteld, de vrijheden van jouw gemeente en de mogelijke werkwijzen voor toekenning.

Waar en wanneer is Tonk beschikbaar?
Tonk is gebaseerd op de bijstandsregeling (participatiewet). Net als andere nooduitkeringen (zoals Tozo) wordt Tonk uitgevoerd door de gemeenten. De uitkering kan waarschijnlijk in maart worden aangevraagd bij jouw eigen gemeente. Houd dus de website van de gemeente waar je woont in de gaten.

De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari t/m 30 juni 2021.

Voor wie is Tonk bedoeld?
Tonk is bestemd voor mensen die door coronamaatregelen fors in inkomen zijn teruggevallen en daardoor niet in hun noodzakelijke kosten kunnen voorzien. Bijvoorbeeld voor zzp’ers zonder inkomen die (bijvoorbeeld vanwege de partnertoets) geen aanspraak kunnen maken op Tozo. En voor mensen die zijn ontslagen of die niet meer kunnen werken op oproepbasis, maar geen of beperkte recht op WW hebben. Ook zou het dienen als aanvulling op deze uitkeringen, als de hoogte van de uitkering niet in de noodzakelijke kosten kan voorzien.

In potentie is Tonk een vangnet voor de werkenden die nu tussen wal en schip valt van de noodsteun of die vanwege de plotse inomensval in ernstige financiële problemen is gekomen omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen.

Wat zijn noodzakelijke kosten?
De Tonk is in eerst instantie bedoeld voor privélasten. Er wordt in elk geval gesproken van hypotheek, huur en andere woonkosten zoals electriciteit en water. Veel wordt ter beoordeling aan jouw gemeente overgelaten en is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Wat als je al Tozo, WW of TVL krijgt?
Er kan samenloop zijn met andere regelingen uit het steun- en herstelpakket van het Rijk zoals de Tozo of andere uitkeringen. Een aanvrager die Tozo-uitkering ontvangt is niet bij voorbaat uitgesloten voor de tegemoetkoming Tonk.

Kunstenbond wil dat Tonk een reddingsboei wordt voor die mensen die het heel hard nodig hebben. En geen zwembandje om mensen te laten dobberen. We houden de verdere uitwerking van deze regeling dan ook goed in de gaten.

Ben jij lid en heb jij vragen over de Tonk? Of problemen met jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.