“De coronacrisis blijft de culturele en creatieve sector hard raken. Naast de steun voor gesubsidieerde instellingen, is er daarom ook extra steun voor zzp’ers. Dat is hard nodig om hun kennis en kunde voor de sector te behouden. Bij de fondsen verlengen we verschillende subsidieregelingen voor makers. Ook voor zzp’ers, makers en technici in het deel van de podiumkunstensector dat niet door het Rijk wordt gesubsidieerd is er steun via de compensatieregeling bij het Fonds Podiumkunsten.”

Met die woorden van Staatssecretaris Uslu, wordt de uitwerking van het nieuwe steunpakket voor de culturele sector ingeleid. Feit wil echter dat makers-subsidies per definitie geen inkomensondersteuning bieden. En dat de suppletieregeling bij Fonds Podiumkunsten niet direct toegankelijk is voor zzp’ers, maar alleen voor producenten en professionele instellingen. Veruit de meeste freelancers maken nog steeds geen aanspraak op noodsteun. Dat is enorm schadelijk en oneerlijk.

Het klinkt goed om het extra steunpakket voor de sector met name op zzp’ers gericht is. Maar wij zien dat nog steeds dezelfde trickle-down strategie van kracht is. En er is nog steeds te weinig zicht op de breedte van de sector. Het kabinet doet min of meer hetzelfde, er verwacht een andere uitkomst. Ervaring leert ons dat op deze manier een groot deel van de freelancers, met name buiten het subsidie circuit, niet bereikt wordt. Verschillende onderzoeken toonden al aan dat noodsteun niet door druppelt naar freelancers, zoals dat van de Boekmanstichting en als meest recente voorbeeld het onderzoek naar inkomstenverlies dat we met de Creatieve Coalitie doen.

“Waar voor bedrijven wel coronasteun is, zijn voor zelfstandigen belemmeringen in stand gehouden om financiële hulp aan te kunnen vragen.” aldus Ronald Gijsbertsen in het NRC artikel over de zzp’er die het nu zelf mag rooien. Er is na de lockdown in november 2021 geen regeling meer voor freelancers in het generieke steunpakket. Dat de steun aan grote ondernemers en hun werknemers wel door blijft gaan, laat het enorme contrast zien met de omgang van het kabinet met grotere ondernemers. Al twee jaar lang worden zij zowel voor omzet als loonkosten grotendeels gecompenseerd. In deze open brief vragen Ronald Gijsbertsen (directeur Kunstenbond) en Ruud Nederveen (voorzitter Creatieve Coalitie) al aandacht voor de ongelijke behandeling van freelancers in de culturele en creatieve sector.

De Kunstenbond vindt dat noodsteun naar alle freelancers moet die door een beroepsverbod geen beroepsinkomen hebben. Een vangnetregeling is noodzakelijk.