Juli 2020 – Update augustus 2020

Inmiddels is ongeveer 10% van het beschikbaar gestelde budget besteed. Wacht u niet te lang met het
indienen van uw aanvraag. U heeft tot en met 30 september as. hiervoor de tijd.

De maatregelen in relatie tot corona hebben grote gevolgen voor centra voor de kunsten, muziekscholen en
andere organisaties in de branche kunsteducatie. Het bestuur van het Overleg Arbeidsvoorwaarden
Kunsteducatie (OAK) wil de muziekscholen en centra voor de kunsten daarbij graag ondersteunen. Er wordt
daarom nu een speciaal innovatiebudget van in totaal €200.000 beschikbaar gesteld voor de aangesloten
organisaties waar zij een beroep op kunnen doen. Doel van dit budget is te zorgen voor de continuïteit van de
(online) werkzaamheden in de cultuureducatie en om de veerkracht van de branche om deze crisis te
overkomen een impuls te geven.

Innovatiebudget voor knelpunten
In het verlengde van de beperkende maatregelen en de daaruit voortvloeiende coronaprotocollen kunnen zich
specifieke knelpunten voordoen in de organisaties. Vaak worden hier creatieve (online) oplossingen voor
gevonden. Soms is het nodig extra hulp in te schakelen of materiaal aan te schaffen om deze oplossingen
mogelijk te maken. Hiervoor kan door organisaties een aanvraag gedaan worden bij het OAK. Er is een
totaalbudget van ongeveer €200.000 beschikbaar. Kunsteducatie-organisaties die lid zijn van Cultuurconnectie,
brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, én premie afdragen aan het
OAK komen voor een aanvraag in aanmerking. Het bestuur van OAK beoordeelt elke afzonderlijke aanvraag. In
eerste instantie zal per organisatie niet meer dan het in 2020 ingelegde premiebedrag worden vergoed.

Criteria
De criteria bij de beoordeling van aanvragen voor innovatiebudget zijn:

 • Premieafdracht door de organisatie in 2020 aan Stichting OAK.
 • Kosten voor doorontwikkeling van bestaande protocollen en richtlijnen 1,5 meter samenleving.
 • Kosten voor implementatie en innovatie van werkwijzen rond werken in de 1,5 meter samenleving.

Projecten die zich toespitsen op ontwikkeling en delen van expertise voor de héle branche zijn uiteraard extra interessant.

Voorbeelden van kosten 
Bij kosten die voor innovatiebudget in aanmerking kunnen komen kunt u denken aan kosten voor
organisatievraagstukken en -oplossingen als:

 • Hoe bereidt u uw medewerkers (verder) voor op de 1,5 meter samenleving?
 • Hoe geef je zinvol les op afstand aan groepen waarin interactie nu juist belangrijk is zoals bijvoorbeeld
  theater en dans? Wat is daar bijvoorbeeld inhoudelijk aan didactiek voor nodig?
 • Op welke manier kunt u uw klanten blijven binden in tijden van (een nieuwe) ‘lockdown’?
 • Welke online communicatieprogramma’s zijn bruikbaar voor lessen op afstand en welke kunnen we
  daarvoor ontwikkelen?

Budget aanvragen

Verzoeken tot aanvraag van innovatiebudget kunnen tot uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend bij het
OAK via oak@actor.nl Ook kunt u hier voor vragen terecht. Het OAK is een stichting van de onderstaande
werkgevers- en werknemersorganisaties.
Meer informatie over de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) vindt u via
www.stichtingoak.nl.