Belastingaangifte is voor maar weinig mensen een geliefd onderwerp. Behalve wanneer er geld te besparen en te verdienen valt. Daarom wijzen we je er graag op dat je de contributie die je aan de Kunstenbond betaalt meestal op één of andere manier deels kunt terug krijgen. Wat je moet doen lees je hieronder. 

NB: werknemers moeten uiterlijk 15 november de contributie-jaaropgaaf aan hun werkgever overleggen! ~ je jaaropgaaf staat klaar, dus wacht niet te lang

Voor zzp’ers: 

  1. Download je contributie-jaaropgave uit je Kunstenbond profiel, op de website. 
  2. Archiveer de jaaropgaaf en voer deze kosten op in je inkomstenbelastingaangfite.  

Voor werknemers: 

  1.  Download je contributie-jaaropgave uit je Kunstenbond profiel, op de website.
  2. Ga met de jaaropgaaf naar je werkgever, die hier vervolgens een deel van terugbetaalt. Meestal gebeurt dat via verrekeningen in je bruto loon. Er zijn uitzonderingen op deze regel; wettelijk hoeft niet elke werkgever dit te doen. Echter als dit in jouw cao staat vastgelegd moet je werkgever dat wèl. In de meeste cao’s die voor onze leden gelden is dit zeker het geval. Let op! Want werknemers moeten uiterlijk 15 november de jaaropgaaf aan hun werkgever overleggen.