Ter voorbereiding van onze reactie op het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’, de opvolging van de wet DBA, hebben wij input gevraagd aan onze achterban. Op basis van die uitkomst en ledengesprekken hebben wij onze officiële reactie op het wetsvoorstel ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Wij denken dat deze nieuwe wetgeving kan bijdragen aan verbetering, maar daar is meer voor nodig dan het voorstel dat er nu ligt. We zien twee grote problemen in onze sector: gebrek aan fair pay (lees: onderbetaling) en een gebrek aan continuïteit en zekerheid van werk. Het is onzeker of deze nieuwe wet bijdraagt aan een oplossing van die problemen. Daarom pleiten wij voor een impacttoets voorafgaand aan het invoeren van de wet. 

Het nieuwe wetsvoorstel bestaat uit twee delen

Ten eerste de verduidelijking van het criterium gezag. De verduidelijking van het criterium van gezag roept nog veel vragen op hoe dit in praktijk uit gaat pakken en daarover zijn onze leden duidelijk minder positief. De effecten blijven onzeker, daarom willen wij dat deze wet gepaard gaat met aanvullende toetsing en beleid om continuïteit van werk beter te borgen. Anders is de kans groot op verlies van werk. In de kunsteducatie is bijvoorbeeld door de overheid zelf veel bezuinigd waardoor netwerkorganisaties met zzp’ers zijn ontstaan. Gaan gemeenten het budget dan nu weerverhogen om opnieuw dienstverbanden te creëren?  

Het tweede onderdeel is de mogelijkheid om sneller en makkelijker een baan te claimen bij een freelance vergoeding onder de 32,24 euro per uur. Dit tarief stijgt jaarlijks automatisch mee met het minimumloon. Onze achterban is positief over dit tweede deel, dat schijnzelfstandigheid tegen wordt gegaan bij een te laag uurtarief. Daarbij is omkering van de bewijslast bij dit onderdeel van toepassing. Niet langer hoef jij te bewijzen dat jouw opdracht eigenlijk een baan is, je opdrachtgever moet gaan bewijzen dat dit niet zo is.  

Hoe gaat dit straks verder? 

Volgens ons is een splitsing van het wetsvoorstel politiek kansrijk, als je afgaat op de ingediende reacties. Er is namelijk brede steun voor een wet die schijnzelfstandigheid tegengaat door het makkelijker te maken om als zzp’er een baan te claimen bij een tarief onder de 32,24 per uur. Het andere deel over de verduidelijking van gezag gaat naar onze verwachting de prullenbak in. Als de wetgever niet met aanvullende regels komt over het begrip gezag wordt handhaving van de beoordeling dienstbetrekking (“wel of geen gezag”) een zaak voor de belastingdienst en de rechter, daar is geen nieuwe wet voor nodig. Het kan nu al op basis van de Wet op de loonbelasting.  

Het kabinet heeft al besloten dat de handhaving door de belastingdienst over de inhuur van zzp’ers door bedrijven en instellingen wordt opgepakt per 1 januari 2025. Sinds de invoering van de wet DBA op 1 mei 2016, is deze handhaving opgeschort. 

Lees hier onze uitgebreide inbreng bij de wetsconsultatie.