Op 21 augustus jl. overleed Ruud Zinzen op 67 jarige leeftijd. Een groot verlies voor allereerst zijn naasten, maar ook voor de Kunstenbond/Ntb, zijn voormalige collega’s en haar leden.

Ruud was van 1990 tot de zomer van 2018 werkzaam bij de Ntb. Hij was onder meer hoofd van de administratie en eindredacteur van het blad Muziekwereld. Daarnaast onderhield hij de contacten met onder meer de verzekeraar van de Ntb polis (instrumentenverzekering) en met andere leveranciers van service aan de leden. Veel leden werden rechtstreeks door hem geholpen binnen de eerstelijnshulp van de Ntb, met antwoorden op hun meest prangende vragen.

Ook intern was Ruud een rots in de branding, een verbinder binnen de werkorganisatie, die wij sinds zijn vertrek bij Ntb/Kunstenbond wegens gezondheidsredenen in 2018 node hebben moeten missen. Zijn overlijden laat een groot gat achter.

Wij willen hem hier een laatste maal danken voor zijn grote inzet voor de Ntb en voor alle musici in Nederland.

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte in deze moeilijke tijd.

Ruud, we zullen je missen.