Aan het begin van de vakantie presenteerde de FIA een handboek als eindproduct van een project dat gewijd was aan het versterken van de onderhandelingspositie van zelfstandigen en zzp’ers in Europa: Reaching the full potential of Social Dialogue for Atypical Workers. FIA is onze internationale federatie van acteursvakbonden en dit project was een samenwerkingsproject met de federaties van andere beroepsgroepen in de culturele en creatieve sector.

Het project werd gebouwd op twee pijlers: (1) het organiseren en betrekken van zzp’ers en andere zelfstandigen en niet-werknemers bij het werk van de vakbonden en (2) de juridische belemmeringen van collectief onderhandelen door of namens zzp’ers (kartelwetgeving).

Voor de eerste pijler hebben we drie zeer ervaren trainers, op het terrein van het organiseren en betrekken van mensen op de werkvloer bij het werk van vakbonden, verbonden aan in totaal negen verenigingen dwars door Europa. Als Kunstenbond hebben we het Platform voor Freelancers Musici (PVFM) voorgedragen om aan het project mee te doen. In het nu gepubliceerde handboek staat de kennis en de ervaringen, do’s and don’ts die werden gedeeld en opgetekend in de projecten die deze trainers met de verenigingen zijn gestart.

Een kloek handboek boordevol kennis om succesvoller te worden bij het versterken van de positie van o.a. zelfstandigen en het versterken van de verenigingen van die zelfstandigen. Bij meerdere projecten werd een stijging van 10% van het aantal leden gerealiseerd.

–        Een introductievideo tref je hier aan

–        Het handboek (ENG) kun je hier downloaden

–        Het verslag van het eind-event in Dublin vindt je hier

Aanleiding

Omdat vakbonden vaak gezien worden als vertegenwoordigers van alleen werknemers, en niet van zelfstandigen en zzp’ers (zeker voor wat betreft de Kunstenbond is dit écht ten onrechte), zijn veel mensen in onze sectoren niet georganiseerd (lid van een vakvereniging). Die geringe organisatiegraad heeft een stevig effect op positie van die werkenden. De vakbonden zijn minder machtig dan zou kunnen, hun onderhandelingspositie is daardoor zwakker en het uiteindelijk resultaat is dat de positie van al die werkenden een stuk kwetsbaarder is dan nodig. Er was dus alle reden om dit project te starten. En het aantal zelfstandigen stijgt op dit moment in alle EU-landen.

Op 4 juli 2020, enkele maanden na het afsluiten van dit project, is onze project trainer Kate Elliott plotseling overleden. Een schok voor ons allen en alle betrokkenen betreuren haar verlies. Het project was een mogelijkheid voor de federaties en aangesloten vakbonden om kennis te maken met Kate, haar passie voor het werk en haar hands on manier van werken. Zij maakte een groot verschil bij de vakbonden waarvoor zij werkte. Wij zijn er dankbaar voor dat haar kennis nog onderdeel hebben kunnen uitmaken van ons project: een herinnering aan haar talent.

Het handboek hebben we aan Kate opgedragen.

 

Dit project was een vervolg op het project Reaching Out to Atypical Workers dat wij deden in 2015-2016.

–        Meer over dit project

–        Het handboek uit 2016 kun je hier downloaden