Afgelopen zomer ontving de Kunstenbond verschillende klachten over oneerlijke betalingen en de manier waarop festivals bijvoorbeeld de zaken afhandelden na onvoorziene afzeggingen bij noodweer. Daarnaast bleken contracten in een aantal gevallen zeer ongunstig opgesteld en liepen ook de randvoorwaarden niet altijd even soepel. Daar willen we graag voor in actie komen.

Via deze weg roepen we muzikanten, kunstenaars, decorbouwers en andere betrokkenen op om ervaringen en voorbeelden van festivalcontracten met ons te delen zodat we kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen voor het volgende seizoen.

Mail jouw verhaal, wensen of wat je is opgevallen naar Margriet Harkema van onze juridische afdeling via MargrietHarkema@legal.kunstenbond.nl 

We verzamelen informatie en gaan op basis daarvan voor je aan de slag. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je verhaal en zullen we nooit zonder toestemming een opdrachtgever benaderen.

En voor wat betreft die ongunstige contracten: je weet dat je bij ons als lid je contract kunt laten checken? We geven je advies en waar nodig helpen we je om ervoor te zorgen dat er eerlijke afspraken worden gemaakt. Op deze manier beschermen we jouw belang en versterken we je in je samenwerking met festivals en andere culturele organisaties.