Het kabinet heeft het vijfde steunpakket aan de cultuursector uitgebreid in verband met de aanhoudende coronamaatregelen. Voor de periode van 1 februari t/m 8 maart is er 56,5 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Steun aan makers

Een groot deel van dit steunpakket is bedoeld voor het ondersteunen van makers, kunstenaars en andere culturele professionals.

Fondsen en instellingen hebben plannen ontwikkeld. Zij zullen deze zo snel mogelijk bekend maken welke vormen van steun men aanbiedt en hoe je die kunt aanvragen.

Houd de website van onderstaande organisaties dus in de gaten en abonneer je op hun nieuwsbrief om de informatie niet te missen. Wij zullen je ook informeren wanneer we de informatie hebben gekregen.

€ 15 miljoen loopt via de zes Rijkscultuurfondsen. De fondsen kunnen zo regelingen met directe steun voor makers voortzetten. Het gaat om regelingen voor werkbudgetten, beurzen en steun voor experimenteel onderzoek.

€ 10 miljoen voor het Steunfonds Rechtensector. Het doel is om makers en uitvoerende kunstenaars uit de gehele creatieve en culturele sector financieel te ondersteunen via collectieve rechten fondsen. Via eerdere rondes wist dit fonds duizenden makers te bereiken.

€ 3,5 miljoen voor het Abraham Tuschinski Fonds om de productie van Nederlandse bioscoopfilms te ondersteunen. Dit private fonds wordt gevuld door de Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs die per verkocht kaartje een afdracht doen.

€ 1,5 miljoen aan de Koninklijke Bibliotheek om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar ebooks. Het bedrag is bestemd voor auteurs, vertalers, illustratoren en uitgevers vanwege de extra uitleningen van hun werken.

€ 122,5 miljoen voor de compensatieregelingen bij het Fonds Podiumkunsten.

10 miljoen Steunfonds Rechtensector

Er is inmiddels besloten hoe de 10 miljoen euro verdeeld wordt over de verschillende sectoren. Er is onder andere rekening gehouden met het feit dat met name veel schade is geleden door mensen in de podiumkunsten. De verdeling ziet er zo uit:

Buma/Stemra (muziekauteurs)
3.080.000

Sena (musici/muzikanten)
680.000

Pictoright (ontwerpers, kunstenaars,
fotografen, illustratoren)
1.660.000

Lira (schrijvers, vertalers)
1.084.000

VEVAM (film- en televisieregisseurs)
650.000

NORMA (acteurs en muzikanten/musici)
2.826.000

VOICE (accountantskosten)
20.000
10.000.000

Elke auteursrechtenfonds heeft plannen gemaakt en ontwikkelt deze momenteel verder. Ze zullen zo snel mogelijk bekend maken welke vormen van steun worden aangeboden en hoe je die kunt aanvragen. Houd de website van jouw rechtenorganisatie dus in de gaten en abonneer je op hun nieuwsbrief om de informatie niet te missen.

Compensatieregelingen Fonds Podiumkunsten

Onderdeel van het extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector, is budget voor het Fonds Podiumkunsten om per periode van maatregelen een compensatieregeling in te richten: compensatieregelingen 2,3 en 4.  Deze specifieke regelingen zijn bestemd voor compensatie van gemiste kaartverkoop vanwege de door het kabinet opgelegde coronabeperkingen. Het biedt een financiële tegemoetkoming van tot 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten. Alleen organisaties met een rechtspersoonlijkheid (bijv. een stichting, bv of nv) kunnen de regeling aanvragen. Eenmanszaken, vof’s en maatschappen kunnen geen aanvraag doen.

Doel van de regeling is nadrukkelijk wel dat podia en producenten aanvragen en subsidie via de aanvragers ook zo snel mogelijk terechtkomt bij andere partijen, waaronder uitvoerenden en zzp’ers in verschillende functiegroepen.

Hoe je als zzp’er wél aanspraak kunt maken op deze compensatieregeling

De suppletieregeling 2 en 3 kunnen alleen aangevraagd worden door rechtspersonen. Voor zzp’ers in de podiumkunsten (muzikanten, dansers, acteurs en ook ondersteunde werkenden zoals technici) betekent dat dat ze erop moeten vertrouwen dat hun opdrachtgever, producent, boekingskantoor of management de aanvraag doet, vóór 23 februari.  Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Dat hebben we in eerdere regelingen al meegemaakt.

Zzp’ers doen er goed aan hun opdrachtgevers: producent, boekingskantoor, management of zelfs podium te benaderen om de aanvraag te doen en zo aanspraak te maken.

Als Kunstenbond kunnen wij dat ondersteunen met een voorbeeldbrief:

Fonds voor Cultuurparticipatie

 

Het fonds voor cultuurparticipatie, gericht op educatie en participatie heeft ook nieuwe regelingen gepubliceerd, waaronder een impulsregeling om zzp’ers via culturele instellingen te steunen

Met deze regeling kunnen instellingen waarmee jij werkt geld aanvragen om jou als zzp’er te ondersteunen en te investeren in jouw artistieke en inhoudelijke ontwikkeling.

Zie ook de voorbeeldbrief bij het artikel over de compensatieregelingen van het Fonds Podiumkunsten.

TIP: Kom je er niet uit met een aanvraag of heb je vragen of opmerkingen over de voorwaarden: bel of mail met de fondsen.

Steun voor lokale en regionale cultuur

 

Je kan ook zelf kijken of en hoe jouw provincie of gemeente lokaal steungeld voor cultuur inzet en welke mogelijkheden er lokaal voor werkenden gecreëerd zijn.

Wij wijzen je op het tweede rapport ‘Cultuur, Corona en Gemeenten‘ van Berenschot, dat is geschreven om gemeentes te helpen met besteding van lokaal steungeld voor cultuur. Hieruit kun je argumenten halen om te proberen gemeentebeleid bij te sturen in de richting van zzp’ers en individuele makers/artiesten/werkenden. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 6 over digitalisering en hoofdstuk 7 over de arbeidsmarkt en mensen als het kapitaal van de sector.