Het Nationaal Podiumplan breidt zich uit en komt met nieuwe initiatieven.

Alexander Beets legt het nog verder uit.

Vanaf 20 januari 2022 is de SENA gage-norm veranderd van €265 naar €270.

Ook is de grootte van de formatie gewijzigd. Nu mag je formatie maximaal 8 personen mag bevatten om in aanmerking te komen voor de regeling van het Nationaal Podium Plan. Eerder was dat 5 personen.

Ben jij een muzikant en wil je een eigen podium opzetten?

Dan kan je aan aanvraag hiervoor indienen bij het Nationaal Podium Plan.
Meld je dan snel aan op de website!

Heb jij je al aangemeld voor het nationaal podium plan?

LEt dan even goed op het volgende

De-minimissteun

Als overheden financiële steun aan ondernemingen verlenen, kan er concurrentievervalsing optreden of beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. De Europese Commissie wil dit voorkomen en staat hierdoor staatssteun niet toe. Maar er is een uitzondering hierop. Voert een onderneming activiteiten uit om bepaalde doelstellingen na te streven, dan mag een overheid deze activiteiten subsidiëren. Vaak beschrijft de Europese Commissie deze toegestane staatssteun in een steunkader of richtsnoeren. Iedere subsidieregeling die is aangemeld bij de Europese Commissie wordt hieraan getoetst. Via een vrijstellingsverordening is het mogelijk dat een subsidieregeling is vrijgesteld van deze aanmelding. Indien er géén steunkader of subsidieregeling van toepassing is, kan een overheid soms toch steun bieden aan ondernemingen. Dit gebeurt alleen onder strikte voorwaarden en tot een bepaald maximum. Deze steun heet De-minimissteun. Vul de verklaring zsm. in. Deze krijg je van het Nationaal Podiumplan in je mailbox.