Docent zijn in de cultuursector is geen vetpot; de te vragen tarieven voor de zzp’er zijn niet erg hoog, en in sommige gevallen zelfs zeer ondermaats. Nu de energierekening stijgt en de inflatie ongekend toeneemt is het belangrijk om evenwicht te brengen in kosten en inkomen. Maar kun je zomaar je tarief verhogen zonder klanten of cursisten te verliezen?

Het is een lastig dilemma. Uiteraard voelt het logisch je prijs als docent te verhogen, zoals ook de producenten binnen de sector dat doen. Zeker wanneer je dit bij voorbaat al in je algemene voorwaarden bij je opdrachtovereenkomst hebt opgenomen. En al helemaal wanneer het een opdracht van een gesubsidieerde instelling betreft. Het zal helaas blijken dat tariefsverhoging niet direct tot meer salaris leidt. Organisaties staan momenteel immers ook voor hogere kosten en zullen dat argument tegen jou als docent inzetten. Blijf daarover dus goed in gesprek.

Algemene voorwaarden op orde?

Het is dus verstandig om eens goed naar je opdrachtovereenkomst én naar je eigen algemene voorwaarden te kijken. Zie daarvoor deze pagina.

Wanneer je volgens Hoofdstuk 7 de volgende passages over tarieven en onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden hebt opgenomen, is het makkelijker om het gesprek met een werkgever en/of cursist aan te gaan:

  • 7.5  – Als een uurtarief is afgesproken, heeft opdrachtnemer het recht dit tussentijds te verhogen als zich redelijkerwijs onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen. Als opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat het bedongen uurtarief niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verhoogd. Als de prijsstijging het percentage van 5% te boven gaat, treden partijen met elkaar in overleg.
  • 7.6 – Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft opdrachtnemer het recht het uurtarief of het honorarium eenmaal per jaar te verhogen op grond van algemene prijsstijgingen, zoals inflatie.

Klanten behouden

Hoe om te gaan met particulieren, zoals klanten in je praktijk? Mogelijk zullen je cursisten overwegen om op te zeggen vanwege je verhoogde prijs, of door de toenemende kosten van levensonderhoud in het algemeen. Het is dan ook raadzaam om de website Kies een Club van sportfonds Jeugd en Cultuur te bekijken, en dan in het bijzonder de toolkit cultuur. Het fonds kan kosten van lessen namelijk overnemen of eraan bijdragen voor wie dit niet (meer) zelf kan betalen. In de toolkit vind je allerlei materiaal om dit laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij je cursisten. Wacht daar niet mee tot mensen opzeggen!

Veel gemeenten bieden daarnaast een kortingspas aan voor mensen met een laag inkomen. Check bij jouw gemeente of dit bestaat en of je klanten daar gebruik van kunnen maken. Zie bijvoorbeeld de site van de Upas voor Utrecht, Houten, De Bilt, Ijsselstein en Stichtse Vecht.

Brandbrief

De Kunstenbond stuurde, samen met andere partners van de Taskforce Culturele en Creatieve sector, ook een brandbrief naar het kabinet. Lees de brief hier.

Volg de Kunstenbond ook hier