De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes.

 

Het besluit van het kabinet om uitstel van handhaving met zes maanden te verlengen is verstandig. Hiermee is de druk van de ketel richting 1 januari 2018 en valt het hele komende culturele seizoen (2017/18) in de gedoogperiode. De vraag is of zes maanden extra wel genoeg is. Voorlopig is er nog geen zicht op een definitieve oplossing. Hier is nieuwe wetgeving voor nodig en die moet komen van een nieuw kabinet. Dat kan nog wel even duren.

Kernprobleem
Voor de wet DBA is het lastig om onderscheid te maken tussen werknemers en zzp’ers. Een commissie van ambtenaren heeft een rapport opgesteld over de wet DBA met 10 beleidsvarianten in de arbeidsrelatie en heeft de bal bij de informateur neergelegd. Nieuw DBA-beleid is echt een politieke keuze.

Omdat het juridisch onderscheid tussen werknemers en zzp’ers zo lastig is pleiten wij voor een meer economische benadering. De sleutel zit in een goed tarief voor zzp’ers. We willen onderbetaling aanpakken.  Het financiële motief om zzp’ers in plaats van werknemers in te huren moet verdwijnen zodat het juridisch onderscheid minder relevant wordt. Zo krijgen zzp’ers de ruimte om te ondernemen en hun beroep uit te oefenen. Tegelijkertijd bestijden we schijnzelfstandigheid.

Donderdag 29 juni debatteert de Tweede Kamer weer over de wet DBA. Dan staat vooral het ambtenarenrapport over herijking van het arbeidsrecht centraal.