En dat is geen toeval: het is een direct resultaat van bepaalde eigenschappen van de cultuursector. Dat concludeert het rapport, dat dinsdag in ontvangst werd genomen door staatssecretaris Uslu. Het rapport kwam tot stand na onderzoek op basis van beleidsdocumenten, wetenschappelijke literatuur en gesprekken met betrokkenen na aanleiding van een aantal incidenten, zoals de vervolging van kunstenaar Julian Andeweg.

Zulke bekende incidenten zijn “het topje van de ijsberg”, aldus het rapport. De raad verwijst hierbij naar cijfers uit Vlaanderen, waar betrouwbaar onderzoek uitwees dat driekwart van de vrouwen in de cultuur- en mediasector te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. “Er is weinig reden om aan te nemen dat dit in Nederland anders is”.

Dat onze sector vaak het toneel is van grensoverschrijdend gedrag hangt samen met een ander probleem: de slechte onderhandelingspositie van werkenden, en dan met name zzp’ers. Slechte beloning en onzekere contracten maken hen namelijk kwetsbaar voor machtsspelletjes en andere sociaal onveilige situaties.

Het advies van de Raad voor Cultuur is dan ook tweeledig: doorbreek het zwijgen, en investeer in een structureel betere positie voor zzp’ers. Daar is geld en politieke daadkracht voor nodig. In het kader van het debat over cultuurbeleid dat vandaag (22-06) plaatsvindt in de Kamer roept de Kunstenbond Den Haag dan ook op: ga staan voor een betere arbeidsmarktpositie voor werkenden in de cultuursector en investeer nu.

Heb jij te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag? Praat er dan over en neem contact op met meldpunt Mores. Ben je lid van de Kunstenbond? Dan staan we voor je klaar bij de juridische helpdesk.

Juridisch advies

De juridische afdeling van de Kunstenbond is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 13:00 – 17:00 uur.
Telefoonnummer: 020-2108052
Mailen kan ook naar: juridischadvies@legal.kunstenbond.nl