HOE JE EEN DEEL VAN JE GELD TERUGKRIJGT

ALS WERKNEMER

Als je in loon­dienst bent, krijg je meest­al via je werk­ge­ver (een deel van) je vak­bonds­con­tri­bu­tie terug. Jouw werk­ge­ver heeft je jaar­op­ga­ve nodig om dit fis­caal te kun­nen ver­re­ke­nen. Zorg er­voor dat je vóór no­vem­ber je jaar­op­ga­ve naar je werk­ge­ver stuurt.

Als een van de cao’s van de Kun­sten­bond op jou van toe­pas­sing is, krijg je zeker (een deel van) je con­tri­bu­tie terug. En in veel an­de­re ge­val­len geldt dit ook. Als je het niet zeker weet, dan kunk je dit nagaan bij je lei­ding­ge­ven­de.

ALS ZZP’ER

Als zzp’er kun je je vol­le­di­ge vak­bonds­con­tri­bu­tie als be­drijfs­kos­ten jaar­lijks af­trek­ken van je winst.

HIER VIND JE DE JAAROPGAVE

De jaar­op­ga­ve staat in je per­soon­lij­ke Kun­sten­bondac­count.
Zo kom je daar:

  • Klik hier of klik op ‘log in’, rechts bo­ven­in op deze web­si­te van de Kun­sten­bond.
  • Log in met het e-mail­adres dat bij ons be­kend is en je wacht­woord.
  • Via het menu bovenin klik je op het tab­blad ‘mijn fac­tu­ren’. Daar vind je de jaar­op­ga­ve.

INLOGGEGEVENS VERGETEN?

Mocht je je wacht­woord ver­ge­ten zijn, volg dan de vol­gen­de stap­pen om je wacht­woord te re­set­ten.

Als je naar de pa­gi­na van de Kun­sten­bond gaat en je mail­adres in­voert, kun je ver­vol­gens er­on­der op het vraag­te­ken klik­ken. Op het mo­ment dat je een mel­ding krijgt dat er een nieuw wacht­woord wordt toe­ge­stuurd, moet je de pa­gi­na van de kun­sten­bond slui­ten (erg be­lang­rijk). Ver­vol­gens kun je op de ge­mail­de link klik­ken en dan kun je een nieuw wacht­woord aan­ma­ken.

Mocht je nog vra­gen heb­ben dan kun je con­tact op­ne­men met ons se­cre­ta­ri­aat via info@kun­sten­bond.nl of bel­len met 020 210 80 50

Je persoonlijke Kunstenbondprofiel

De Kunstenbond is er ook voor jou! beeld: Guda Koster

De Kunstenbond is er ook voor jou!

Of je nu danser, componist, ontwerper, beeldhouwer, lichttechnicus, productieleider, acteur, kunstdocent, muzikant, fotograaf, animator bent of ander werk doet in een culturele organisatie. De Kunstenbond is er voor alle werkenden, zzp en in loondienst, in de culturele en creatieve sector in Nederland.

Met de passie zit het wel goed, maar hoe zit het met de poen? Een eerlijk inkomen, eerlijke afspraken, meer zekerheid en een veilige werkvloer voor alle werkenden, dat klinkt logisch maar is helaas niet de realiteit. Dat moet anders. De Kunstenbond maakt zich hier elke dag weer hard voor.

We springen in de bres voor onze leden, we sluiten collectieve afspraken voor werknemers en staan samen sterk als zzp’ers in de sector. Leden kunnen bij ons terecht met vragen over contracten, werk en inkomen. We bieden korting op verzekeringen en ontwikkelen tools en organiseren bijeenkomsten die aansluiten bij de culturele beroepspraktijk. Word jij ook lid?