Minister van Engelshoven trekt ruim 15 miljoen euro uit voor gezelschappen die, ondanks een positief beoordeelde subsidieaanvraag, niet gehonoreerd konden worden wegens tekort aan budget bij Fonds Podiumkunsten. Dit blijkt uit de miljoenennota die deze week  op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Kunstenbond en Platform Aanvang! zijn trots op dit resultaat van maandenlange lobby.

 

Foto: DynamicWang, Unsplash

Het nieuws werd gepubliceerd in dit artikel van NRC. De krant heeft een gelekt exemplaar van de miljoenennota in handen. Officieel wordt 15 september pas bekend gemaakt hoe de rijksbegroting eruit ziet.

Reparatie van weeffout
Het Fonds Podiumkunsten krijgt ruim 15 miljoen om de positief beoordeelde aanvragen op de zogenaamde B-lijst alsnog te honoreren. Eerder haalde minister van Engelshoven juist geld weg bij het fonds om verbreding en diversiteit in de podiumkunsten te bevorderen via de basisinfrastructuur. Daarbij werd ook het criterium van geografische spreiding opgeheven. Er staan op de B-lijst veel aanvragers die buiten de Randstad werken, wat in sommige gebieden een verschraling van aanbod en ontwikkelmogelijkheden tot gevolg had. Daarnaast vielen er veel gevestigde namen buiten de boot en was er een generatie makers-in-opkomst die na jaren van projectsubsisidies hun kans op enige stabiliteit in de toekomst zagen vergaan. Na langdurige lobby kan het overgrote deel van deze aanvragers dus alsnog rekenen op meerjarige subsidie.

Verwachte kaalslag verenigt theaterwerkers
Meer dan een jaar geleden luidde Nederlandse Associatie van Podiumkunsten (NAPK) de noodklok: het gekorte budget van Fonds Podiumkusten zou leiden tot een kaalslag in de sector. De onrust die ontstond voedde de onderlinge solidariteit. Immers; bijna iedereen die in de podiumkunsten werkt herkent op één of andere manier de functie van FPK als slagader van de sector. Een goed voorbeeld van deze solidariteit is Platform Aanvang! Een club theaterwerkers besloot dat het tijd was om collega’s te verenigen en collectief van zich te laten horen in Den Haag. Het platform functioneert als (inmiddels digitale) ontmoetingsplek waar collega’s uit het theater op strategisch niveau over de problemen in de sector praten en waarbinnen acties worden ontwikkeld. Het platform initieerde de petitie Nederland maakt Kunst, Kunst maakt Nederland, die inmiddels 13.000 keer is ondertekend. In samenwerking met o.a. de Kunstenbond is het platform sinds maart 2020 actief in de lobby. Deze samenwerking stamt van nèt voor corona. De noodklok luidde en de diepe crisis voor de hele cultuursector moest nog beginnen.

Solidariteit loont
De ene crisis bovenop de andere heeft de actiebereidheid alleen maar aangewakkerd. Toen begin augustus de toekenningen van de meerjarige subsidies van FPK bekend werden bleek dat bijna de helft van de aanvragers buiten de boot viel. Uit verontwaardiging over dat wat verloren zou gaan is de hele podiumkunstensector in opstand gekomen. Een brandbrief aan de minister volgde, een uitvraag naar persoonlijke verhalen over de essentie van FPK, theaterwerkers gingen in gesprek met cultuurwoordvoerders van politieke partijen, een poll die de omvang van de kaalslag in kaart moet brengen. Vruchtbare samenwerking van Platform Aanvang!, vele inidivduele solidaire theaterwerkers, Kunstenbond, de Creatieve Coalitie, Kunsten’92, NAPK en VSCD, heeft geleid tot begrip en deze handreiking van Minister van Engelshoven.

Ruim 15 miljoen euro aan bewijs dat een lange adem, solidariteit en vereniging loont.