Docenten cultuureducatie van kunst- en cultuurcentrum Kielzog in Midden-Groningen maakten zich de afgelopen weken – terecht – grote zorgen. De gemeente Midden-Groningen kondigde aan lopende detacheringscontracten te beëindigen. Een gesprek met de Kunstenbond voorkwam erger.

De gemeente Midden-Groningen bood de gedetacheerde medewerkers bij Kielzog twee keuzes aan. Docenten konden in het vervolg wel blijven lesgeven, maar dan als zzp’er. Of ze konden zich laten omscholen in een ‘van-werk-naar-werk traject’. Terwijl het huidige werkaanbod wel zou blijven bestaan.

‘Het is vrij uitzonderlijk dat docenten van een cultuurcentrum in dienst zijn van de gemeente’, vertelt Karin Boelhouwer van de Kunstenbond. Zij maakte zich van begin af aan hard maakt voor deze zaak. ‘Het gaat hier om mensen die soms al 25 jaar gepassioneerd dit vak beoefenen. Die dreigden nu ineens hun rechten kwijt te raken.’

Je kunt mensen die al 25 jaar trouwe dienst leveren niet zomaar op straat zetten ~ Karin Boelhouwer, belangenbehartiger kunsteducatie
Erger voorkomen

Na telefoongesprekken, brieven en persoonlijke ontmoetingen zaten vorige week alle direct betrokkenen om de tafel. De Kunstenbond nam samen met de docenten, waarvan het merendeel lid is, deel aan het gesprek.

Het gesprek leidde ertoe dat de gemeente haar verantwoordelijkheid nu alsnog neemt en een belangrijke keuzemogelijkheid toevoegt die rechtdoet aan de situatie van de gedetacheerden. Docenten krijgen de mogelijkheid om het detacheringscontract en daarbij behorende rechten op jaarbasis te behouden.

‘Het is de bundeling van vereende krachten, waardoor het gelukt is dit resultaat te bereiken’, aldus Boelhouwer. ‘Maar het heeft veel losgemaakt bij de betrokken medewerkers.’ De komende periode zullen de gemaakte afspraken hun beslag krijgen.

Precies gedaan wat nodig was

Marco Kerver, basgitarist en docent bij Kielzog en lid van de Kunstenbond: ‘Ik ben heel blij met de gedegen steun van de Kunstenbond in het gevecht om onze banen in Hoogezand. Met hun juridische kennis heeft de bond precies dat gedaan wat nodig was in onze strijd. Ik hoop dat dat voor meer kunstdocenten de ultieme reden is om op te komen voor hun rechten, waar de laatste jaren door managers en directeuren van scholen zo laks mee is omgegaan.’

Beeld Alex Avalos op Unsplash