Het kabinet maakt minimaal 300 miljoen euro vrij voor een garantieregeling om de risico’s voor evenementenorganisatoren af te dekken.

Kunstenbond, de Creatieve Coalitie en de taskforce pleiten al sinds zomer 2020 voor de invoering van een garantiefonds. De taskforce praat samen met de evenementenalliantie de komende weken verder met het kabinet over de uitwerking van de regeling.

De concrete invulling van deze regeling is nu nog niet bekend. Wat we wel weten lees je hieronder.

Onze inzet: meer perspectief voor kleine festivals en lentemaanden 
De regeling moet nog worden uitgewerkt, met de taskforce en de evenementenalliantie zijn we hierover in gesprek met het kabinet. Meer perspectief voor de lentemaanden en mogelijkheden voor kleinere evenementen zijn wat Kunstenbond betreft belangrijke punten waarop de contouren van de regeling zoals die nu ligt nog aangepast moeten worden. En uiteraard moet de regeling ten goede komen aan een eerlijke betaling van betrokken werknemers, freelancers, artiesten en oproepkrachten.

Wat is nu bekend over de regeling? 
– De regeling is bedoeld voor muziekfestivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden.
– Het verzekerde evenement wordt ná 1 juli gehouden.
– Op 2 januari is in de Tweede Kamer met meerderheid gestemd vóór de motie van Bart van Kent (SP) en Thierry Aartsen (VVD) die de garantieregeling toegankelijk moet maken voor evenementen die kleiner zijn dan 3000 bezoekers. Het evenement moest in het kabinetsvoorstel minstens 3000 bezoekers trekken om in aanmerking te komen.

Waarom een garantiefonds voor evenementen?
Evenementen werken maanden vooruit, maar het coronavirus en bijbehorend beleid en dito maatregelen is niet vooruit te plannen. Afgelopen jaar werden veel evenementen afgelast of uitgesteld, met grote verliezen als gevolg. Dat kan de sector niet nog een seizoen aan, er vallen veel gezonde bedrijven om en nog meer bedrijven voeren massale ontslagen door om het hoofd boven water te houden. Gespecialiseerde zzp’ers staan al sinds maart in de wacht. Hoe lang houdt men dit nog vol?

Een garantiefonds is al maanden onderwerp van gesprek tussen de sector en beleidsmaker en wordt nu werkelijkheid dankzij de motie van Jetten (D66) en Dijkhof (VVD) die deze maand door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen.

Lees in dit artikel van de Volkskrant meer over de aanleiding van het fonds, met reacties uit de politiek en de Taskforce over de variabelen waar het fonds mee samen hangt.

Gegarandeerd inkomen geboekte freelancers en oproepkrachten
Bijzondere aandacht van de Kunstenbond gaat natuurlijk uit naar de mensen die (normaal gezien) hun inkomen verdienen door te werken op grote evenementen en festivals. Technici en podiumbouwers met een eigen onderneming, wiens agenda het hele jaar staat volgeboekt en die telkens vlak voor aanvang van de werkzaamheden horen dat de klus toch niet doorgaat. Artiesten die een festivalshow voorbreiden waarvan ze niet weten of het plaats kan vinden. Maar ook cultuurwerkers die in het festivalseizoen bijklussen op een festival, bijvoorbeeld achter de schermen, de bar of de kassa.

De garantieregeling moet ervoor zorgen dat geboekte artiesten en mensen die hun tijd reserveren en voorbereidingen treffen om op een festival te werken daar ook voor gecompenseerd worden als het evenement niet door kan gaan.

Lente biedt wellicht mogelijkheid voor kleinschalige festivals
Hoewel Kunstenbond erg blij is dat het garantiefonds er komt, vinden we dat invoering op 1 juli 2021 te laat. Er komt een alles bepalende lente aan voor de toekomst van onze sector, mensen zitten al een jaar zonder werk en inkomen en kunnen daar niet nog een lente achteraan plakken.

Een citaat van Minister van Engelshoven in het eerder genoemde Volkskrant artikel luidt dat we ‘redelijkerwijsniet kunnen verwachten dat er eerder dan 1 juli al ‘massa’s op een veldje dicht op elkaar kunnen staan’. Wij vinden dit argument geen sterk pleidooi voor de timing van openstelling van de garantieregeling. Want mocht er eind april blijken dat de teugels kunnen vieren en het weer mogelijk is om in beperkte getalen samen te komen in de buitenlucht, wat gaan we dan doen met z’n allen? Je stampt in een paar dagen tijd geen festival uit de grond.

Men kan er minimaal tot 1 juli 2021 vanuit gaan dat er nog sprake zal zijn van coronarichtlijnen om rekening mee te houden. Laat organisatoren zich nu beraden op mogelijkheden binnen sector-protocollen. De evenementen fieldlabs die in Biddinghuizen worden georganiseerd zijn een mooi startpunt.

Grens van 3000 bezoekers gaat omlaag, goed nieuws voor kleine organisaties
De grens om in aanmerking te komen voor een garantieregeling lag in het kabinetsvoorstel op 3000 verwachte bezoekers. De Tweede Kamer besloot gelukkig inmiddels dat deze grens omlaag moet. Dat is maar goed ook, kleinere organisatoren werden volledig buiten spel gehouden.

Nederland is een festivalland en de concurrentie om publiek is groot. Kleine festivals moeten altijd al opboksen tegen de grote jongens, op het gebied van line-up, subsidie, vergunningen, marketing en kaartverkoop. Nu stuurt het kabinet nu aan op een festivalseizoen van louter twee maanden en dat betekent dat er nu ook op het gebied van podiumbouwers, festivaltenten en de inhuur van techniek geconcurreerd moet worden met de grote evenementen. Bands, apparatuur en infrastructuur is niet oneindig beschikbaar in Nederland. En de mensen die deze werkzaamheden uitvoeren verdwijnen bij gebrek aan perspectief uit de sector.

Blinde vlek vooor het belang van aanwas en talentontwikkeling
Met het voorstel om alleen grote evenementen te steunen trekt het kabinet de lijn door: grote instituten overeind houden en hopen dat de rest volgt. In werkelijkheid ligt dit anders, de kleine organisaties passen hun werkzaamheden aan om brood op de plank te verdienen en verdwijnen langzamerhand uit de sector. De opgebouwde aanwas van talent, kunde en kennis gaat verloren.

Met een aparte garantieregeling voor organisatoren van kleinere festivals, die eventueel in het voorjaar al plaats kunnen vinden, zijn we minder ver van huis.

Wij werken mee aan een eerlijke verdeling van de noodsteun
Binnen de Taskforce maken wij, de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie, ons hard voor de positie van werkenden in de sector. Dat zullen wij blijven doen, ook in gesprekken over de invulling van dit garantiefonds. Wij houden je op de hoogte van ontwikkelingen.