Het pensioenakkoord kan doorgang vinden, mede dankzij de FNV. Nieuws dat de gemiddelde zzp’er onbeduidend in de oren klinkt, totdat het volgende doordringt: in dit akkoord is de verzekeringsplicht (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel opgenomen. 

Kunstenbond is niet tegen verzekeringsplicht, maar wel tegen het voorstel zoals het is opgenomen in het pensioenakkoord. De voorwaarden sluiten onvoldoende aan bij de wensen en omstandigheden van onze leden, zo blijkt ook uit een ledenpeiling van de Kunstenbond begin dit jaar. Met name de hoogte van de premie is niet realistisch voor onze achterban. We lieten de FNV dan ook regelmatig weten dat we het niet eens zijn met het voorstel over de AOV. Maar het mocht niet baten.

Het is de vraag of het eerlijk is om dit voor een relatief kleine groep zzp’ers zoveel bepalend onderdeel dat helemaal niet over pensioen gaat, te verstoppen in een enorme pensioenhervorming. De stemgerechtigden en stakeholders in dit akkoord bestaan voor het overgrote deel uit traditionele vakbonden voor mensen in loondienst en werkgeversorganisaties. Mensen kiezen op basis van het stuk in het akkoord dat henzelf aangaat en de kleine minderheid delft automatisch het onderspit.

De Kunstenbond wil hoe dan ook mee beslissen over de verdere invulling van de verzekerplicht voor zzp’ers en beraadt zich op vervolgstappen. 

 

Doet de Kunstenbond nu wat aan het belang van zzp’ers rondom AOV en pensioen? 

Jazeker! Op 2 juli jl. was er een debat in de Tweede Kamer. PvdA heeft toen een motie ingediend waarin werd uitgesproken dat de premie voor de AOV betaalbaar moest zijn en dat de voorgestelde premie voor sommige zelfstandigen, bijvoorbeeld in de cultuursector, vaak erg hoog is. De motie was gericht op maatregelen om te komen tot een betaalbare premie, onder andere door te kijken naar een bijdrage vanuit opdrachtgevers. Die motie heeft helaas geen meerderheid behaald maar wel een politiek zaadje geplant. 

Wij zitten ondertussen zeker niet bij de pakken neer. De Kunstenbond werkt vanuit Platform ACCT aan een regeling waarbij opdrachtgevers inderdaad bijdragen aan o.a. de AOV.

Verder rijst bij dit onderwerp natuurlijk de vraag: en wanneer komt er een betaalbare en flexibele pensioenregeling voor zzp’ers, die aansluit bij de omstandigheden en wensen van zzp’ers?

Ook daaraan hebben we hard gewerkt. Vanuit Platform ACCT hebben we samen met de werkgevers en pensioenfonds PfZW de spelregels bedacht voor een pilot voor een flexibel zzp-pensioen. We gaan ervan uit dat we deze pilot in 2021 kunnen starten.