Donderdag 4 juli vond de voorzetting van het debat van 27 juni tussen minister Ingrid van Engelshoven en de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor de cultuursubsidies 2021-2024.

Diep in de nacht werd er gestemd. Een belangrijke inzet van de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie (het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen en vakbonden) is hierbij gerealiseerd: toepassing van de Fair Practice Code wordt de norm bij toekenning van subsidie. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet: een fatsoenlijk contract en een redelijk inkomen van alle werkenden in de kunst wordt niet langer als sluitpost van de begroting gezien, maar als vertrekpunt. Een goede en grote stap.

Dat er om alle ambities waar te maken extra geld nodig is, staat ook op de politieke agenda. De Kamer nam een motie aan om te onderzoeken wat de daadwerkelijke kosten zijn van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector.

Maar wat ook vastligt: ook zonder extra geld ontkom je niet aan toepassing van de Fair Practice Code: iedereen die werkt in creatieve en culturele sector moet loon naar werken gaan ontvangen. Unfair practice kan echt niet meer. Als je Fair Practice wil, moet je er ook naar handelen.

Meer lezen?

Lees hier de positon paper van de Kunstenbond bij de hoorzitting in de Tweede Kamer voorafgaan aan het Kamerdebat.

Op de site van Kunsten’92 staat een overzicht van alle aangenomen en afgewezen moties.