De Raad voor Cultuur publiceert vijf algemene beoordelingscriteria die getrapt worden getoetst. De beoordeling van fair practice valt met artistieke kwaliteit en toegankelijkheid onder de noemer maatschappelijke betekenis onder de eerste beoordelingstrede. Voldoe je niet aan deze toets? Dan val je af.

De Raad toetst concreet of een instelling in de begroting en toelichting duidelijk maakt hoe zij hun activiteiten gaan financieren om Fair Pay te gaan betalen. Ook gaat de Raad in op de kernwaarden van de Fair Practice Code, want Fair Practice is meer dan Fair Pay. Zo wordt met de kernwaarde solidariteit bedoeld dat een gesubsidieerde instelling aangeeft hoe deze instelling zich inzet voor een eerlijke vergoeding en behandeling van werknemers en zzp’ers binnen de eigen organisatie én daarbuiten. Gesubsidieerde instellingen hebben dus naast de verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie ook een sectorverantwoordelijkheid.

Lees hier het beoordelingskader BIS 2025-2028

Ketentafels

In het kort is een ketentafel een overleg over standaardvoorwaarden binnen een bepaalde subsector. Het doel: betere arbeidsvoorwaarden en eerlijke contracten voor alle werkenden in de culturele sector. Daarnaast hebben ze als doel om tot collectieve afspraken voor zzp’ers te komen, zoals een starttarief per deelsector.

Aan elke ketentafel zitten vertegenwoordigers uit de gehele “keten” van een bepaalde subsector. Zo zitten er niet alleen makers – bijvoorbeeld muzikanten – aan een ketentafel, maar ook boekers, festivals en zalen. Samen maken zij afspraken die de situatie van álle werkenden ten goede komen: of ze nou in loondienst, zzp’er of hybride zijn.

Deze ketentafels vinden plaats binnen het project fairPACCT van Platform ACCT. Op de nieuwe website fairpacct.nl kun je terecht voor meer informatie over de diverse ketentafels.

De belangenbehartigers van de Kunstenbond nemen momenteel deel aan zes ketentafels, in het artikel ‘Ketentafels: een belangrijk instrument in de strijd voor Fair Pay‘ zetten we voor je uiteen tot welke concrete voorstellen deze keteltafels zijn gekomen.