Platforms als YouTube en Facebook blijven niet langer gevrijwaard van auteursrechtelijke aanspraken. Dat besloot het Europees Parlement vandaag in de stemming over de nieuwe Auteursrecht Richtlijn.

348 Europarlementsleden stemden voor en 274 tegen. Dat is goed nieuws voor de rechthebbenden, voor auteurs en voor artiesten, maar toch ligt er nog veel open.

Erwin Angad-Gaur (adviseur Kunstenbond/Ntb en directeur VCTN): ‘Al met al mogen we blij zijn. Het is een belangrijke stap en een basis voor verdere verbeteringen. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden. De garantie dat auteurs en artiesten een eerlijk deel van online vergoedingen zullen ontvangen – en niet vooral de producenten van de nieuwe regels zullen profiteren – ontbreekt in de Richtlijn bijvoorbeeld, dus daar zullen we zelf hard mee aan de slag moeten. Evengoed is dit een belangrijke principiële beslissing.

‘Er is hard tegen dit voorstel gelobbyd. Beweerd werd onder meer dat de nieuwe regels het einde van een vrij internet zouden betekenen. We zullen snel zien dat dat niet het geval is. Het verbodsrecht is altijd het anker geweest van het auteursrecht. Niet met het doel gebruik van werken te verbieden, maar met het doel rechthebbenden een stevig middel in handen te geven een redelijke vergoeding voor gebruik te bedingen. Dat zal ook hier zo werken. We kunnen aan de slag.’

Foto Alina Zienowicz Ala zEigen werk (Wikipedia)