Waar stemmen we precies op? 

Het Europees Parlement telt in totaal 720 leden. 31 van die leden zijn afgevaardigden uit Nederland. Die afgevaardigden, allen op de Europese kieslijst van een Nederlandse politieke partij, worden op tijdens de verkiezingen op 6 juni verkozen. In het Europees parlement komen verkozen afgevaardigden in fracties met partijen uit andere landen terecht, die vanuit hun ideologie samenwerken. Een overzicht van deze fracties, en welke Nederlandse partijen waarbij horen, vind je hier.

Het Europees Parlement verkiest op haar beurt de voorzitter van de Europese Commissie en haar commissarissen. De verdragen die door de Europese Commissie worden vastgesteld en door het Europees Parlement worden getoetst, gelden voor alle EU-lidstaten en hun burgers. Deze verdragen hebben zelfs voorrang boven het nationale recht van de lidstaten. 

VAN EU naar NL

Ook voor het Nederlands cultuurbeleid worden de kaders en voorwaarden dus op Europees niveau bepaald. Dat is best handig, omdat de waardering voor kunst en cultuur in de ons omringende landen een stuk hoger is dan in Nederland. Zo stemde het Europees Parlement in 2023 in met een resolutie die moet leiden tot een richtlijn voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in de cultuursector. Op die manier kan eerlijke beloning beter worden gewaarborgd en moet het makkelijker worden om de rechtvaardigheid van arbeidssituaties vast te stellen.  

Daarnaast wordt er in Brussel veel bepaald op het gebied van de arbeidsmarkt. Vorig jaar werd bijvoorbeeld Europese wetgeving voor loontransparantie aangenomen om de loonkloof aan te pakken. Nederland moet nu uiterlijk in 2026 bindende maatregelen nemen die het beginsel ‘gelijk loon voor gelijk werk’ juridisch afdwingbaar maken. 

AI (kunstmatige intelligentie) is ook een bij uitstek Europees thema. Europa is immers beter in staat een vuist te maken tegen Big Tech dan Nederland. Hoewel het verdrag wat ons betreft nog veel te wensen over laat, is de Europese AI Act de eerste uitgebreide AI-wet ter wereld. Generatieve AI, zoals ChatGPT en Suno, moet nu voldoen aan transparantievereisten en het binnen de EU geldende auteursrecht. Dat wil zeggen dat inhoud die door dit soort modellen wordt gegenereerd, voortaan een duidelijke vermelding moet bevatten dat het om AI gaat. Daarnaast moeten deze tools een overzicht geven van auteursrechtelijk beschermde gegevens die voor het trainen van deze systemen zijn gebruikt. Kortom, allemaal stappen die uiteindelijk ook makers in Nederland gaan beschermen. 

Kies voor cultuur! 

Dus, ga stemmen! En ook op 6 juni geldt: kies voor cultuur. Houd de kanalen van de Kunstenbond in de gaten voor meer achtergrond en informatie.

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!