Voor een onderzoek naar de kwaliteit van wonen en werken in de Amsterdamse broedplaatsen haalt het Bureau Broedplaatsen ervaring van huurders van de verschillende broedplaatsen op. Hoe ervaren zij het om huurder (en/of bewoner) te zijn van een broedplaats?

 

Deze enquete maakt onderdeel uit van een breed onderzoek naar het broedplaats van de afgelopen 20 jaar. Voor dit onderzoek wordt nu ook direct het perspectief van de gebruikers verwerken, aangezien dit onderbelicht lijkt te zijn in eerder onderzoek naar broedplaatsen.  Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk huurders deze enquete invullen, zodat hun stem in het rapport en in verdere beleidsontwikkelingen zo goed mogelijk wordt vertegenwoordigd.

Je vind de enquete hier – and also in English

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Atlas Research (atlasresearch.nl). Voor vragen en opmerkingen, stuur een bericht naar blaker@atlasresearch.nl.

NB: De enquete is anoniem en wordt niet gekoppeld aan personen. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat de antwoorden op deze vragen op geen enkele wijze gebruikt worden om geschiktheid vast te stellen van de huurder voor het gebruik van de broedplaats, zoals bij de toetsing van kunstenaarschap door CAWA (Commissie Ateliers (Woon)Werkpanden Amsterdam).