De Kunstenbond maakt deel uit van de Alliantie Dans Veilig. De Alliantie heeft zich tot doel gesteld om grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord uit de danssector te bannen.⁠

Uit het bevolkingsonderzoek van Verinorm is gebleken dat 39% van de respondenten van de actieve dansers in het afgelopen jaar te maken heeft gekregen met tenminste één vorm van grensoverschrijdend gedrag. 11% van deze dansers kreeg te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag hoort nergens thuis, ook NIET in de danssector. Dans hoort mensen gelukkig te maken, dans hoort mensen te verbinden.

Wil jij je stem als danser gebruiken om van de danssector de veilige en fijne plek te maken die het hoort te zijn? Heb je vanuit jouw ervaring als (prof) danser, ouder, docent, vriend etc. ideeën die je wil delen? Vul via de volgende link de vragenlijst (anoniem) in: https://dansveilig.nl/enquete/

Voor advies of het doen van een melding kun je terecht bij een van de advies- en meldpunten benoemd op onze website. Wil je je verhaal kwijt? Dan kun je contact opnemen met @MIND via 0900-1450, of whatsapp: 06 13 86 38 03.

Het doel van de Alliantie Dans veilig is om een veilige en positieve cultuur in de danssector te bieden. Je kunt contact opnemen via de website www.dansveilig.nl , onze socialmedia kanalen, of mailen naar info@dansveilig.nl


The survey from Verinorm found that 39% of respondents among the active dancer population, experienced at least one form of transgressive behavior in the past year. 11% of the respondents experienced sexual misconduct. It must stop! There is no room for this behavior in the dance sector or anywhere. Dance is meant to make people happy, dance is meant to connect people.

Do you want to use your voice to make the dance sector safe and positive?
Do you have ideas as a (professional) dancer, parent, teacher, friend, etc., that you want to share? Fill out the questionnaire (anonymously) via the following link: https://dansveilig.nl/enquete/

For advice or to make a report, you can contact one of the reporting centers listed on our website. If you want to share your story, you can get in touch with @MIND , via 0900-1450, or whatsapp: 06 13 86 38 03.

The goal of the Dance Safe Alliance is to provide a safe and positive culture in the dance sector. You can reach out via the website www.dansveilig.nl , our social media channels, or email us at info@dansveilig.nl.