Kunstenbond maakt zich al een tijd zorgen om de sociale onveiligheid in combinatie met slechte arbeidscontracten op kunstacademies. Na inzage in de contractpraktijk van Gerrit Rietveld Academie besloten we tot actie. Met een brandbrief riepen we eind juni 2021 op tot actie.

Aan tafel

Op 13 juli mocht de Kunstenbond aanschuiven om onze positie en brandbrief toe te lichten. De Gerrit Rietveld Academie werd vertegenwoordigd door het voltallige college van bestuur en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad. Daarnaast waren ook de onderhandelaars van de cao Hoger onderwijs (waar het personeel in loondienst van kunstacademies onder valt) AOb en FNV aanwezig.

Het was een prettig, open en goed gesprek waar naar elkaar werd geluisterd. Gezamenlijk hebben we gesproken over de positie van zelfstandigen, de wet DBA, en de uitvoeringspraktijk bij de academie in het algemeen, bij de bachelor-​afdeling (Rietveld) en bij de masteropleiding (Sandberg). Het bestuur van de academie gaf aan in een langdurig proces te zitten om tot een professionaliseringsplan, en formatieplan met aanstellingsbeleid te komen. Drie elementen kwamen in het gesprek naar voren: vrijheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.

bestuur moet Nu handelen

Het bestuur heeft voorgesteld om over zes maanden een vervolg te geven aan dit brede gesprek. Wij hebben gesteld daar graag gehoor aan te geven, maar dat dit voor ons niet voldoende is. Er moet ook nu gehandeld worden. Hierop heeft Kunstenbond het voorstel gedaan om iedereen tenminste aan te bieden komend studiejaar op basis van een freelance contract of op basis van een arbeidsovereenkomst te gaan werken. Op ons voorstel werd niet direct positief gereageerd. Na de vakantieperiode pakken we de draad op. Afgesproken is dat we eerder weer met elkaar om tafel gaan zitten om verder te praten. Wordt vervolgd dus na de vakantie.

uitspreken helpt

Er zit nu beweging in de benarde positie van freelancers op kunstvakopleidingen. Dat was niet gebeurd zonder de moed van freelancers die bij de Kunstenbond aan de bel trekken en de contractpraktijk voorleggen en durven op te staan met onze steun en bescherming. Ben jij lid van de Kunstenbond en zit jij ook klem in een onveilig werkklimaat? Wij helpen.