Voor het eerst in de geschiedenis is mede door de Kunstenbond en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) een cao afgesloten voor de vrije theatersector. De nieuwe cao biedt meer flexibiliteit in het contracteren van medewerkers, wat weer ten goede komt aan zowel werkgevers als werknemers in de theatersector. De Kunstenbond en de VVTP hebben dit vastgelegd in een one issue cao die vanaf 1 januari 2017 van kracht is gegaan.

 

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2016 konden acteurs, dansers, muzikanten, technici en andere crewleden maar drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen voordat een vast dienstverband zou ontstaan. De theatersector werkt projectmatig, waardoor de WWZ voor zowel werknemers als werkgevers lastig werkbaar was. Bij cao kan de zogeheten “ketenbepaling” worden verruimd en dat is nu gebeurd. Voortaan kunnen aangesloten leden zes contracten in vier jaar sluiten en kan de verplichte tussentijd in sommige situaties van zes maanden naar drie maanden worden verkort voordat een nieuwe keten ontstaat.

Daarnaast hebben partijen afgesproken om verder te praten over welke belangen van de werknemers en werkgevers zij nog meer bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen vastleggen. Het sluiten van deze one issue cao is hiervan het begin. “Juist omdat in de theaterbranche de zekerheid van een vaste baan nagenoeg niet te verkrijgen is, gaat de Kunstenbond vooral voor continuïteit en zekerheid van werk,” vertelt Pepijn ten Kate van de Kunstenbond. “Meerdere aansluitende contracten bieden veel werknemers de mogelijkheid om voor langere periodes aaneen te werken.”

“De vrije theatersector wordt gekenmerkt door een projectmatige bedrijfsvoering. Voor de producenten die aangesloten zijn bij de VVTP betekent het dat zij meerdere op zichzelf staande projecten kunnen ondernemen met eenzelfde groep (artistieke) medewerkers, wat voor beide partijen positief is.” aldus Barbara Wittebol, bestuurslid van de VVTP.

Nog niet eerder sloten de vrije theaterproducenten een collectieve arbeidsovereenkomst. “Dit is inderdaad wel een bijzonder moment,” laat voorzitter Suzanne van Dommelen namens de VVTP weten, “maar de belangen waren groot en de urgentie was voor beide partijen zo hoog dat we snel overeenstemming vonden met elkaar.”

ACT
Helaas hebben wij moeten constateren dat ACT haar leden heeft geadviseerd om tegen dit akkoord te stemmen. Wij betreuren dit zeer. ACT geeft niet aan waarom dit principeakkoord moet worden verworpen.
 

 

"Juist omdat in de theaterbranche de zekerheid van een vaste baan nagenoeg niet te verkrijgen is, gaat de Kunstenbond vooral voor continuïteit en zekerheid van werk” ~ Pepijn ten Kate, bestuurder Kunstenbond