Maandag 21 januari vond de werkconferentie arbeidsmarktagenda plaats. Onder het mom: ‘Naar het nieuwe normaal’, gingen makers, beleidsmakers en belangenorganisaties met elkaar in gesprek over de huidige stand van zaken van werkenden in de culturele en creatieve sector.

Achtergrond 
Een jaar geleden presenteerde Kunsten ’92 de arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector aan de toenmalige minister. De agenda volgde het van advies op van de SER en de Raad voor Cultuur om het toekomstperspectief van de sector en de inkomenspositie van de maker te verbeteren. Kunstenbond en andere belangenorganisaties zijn sindsdien bezig met het werken aan de verschillende agendapunten. De wijdst verspreide term die hiermee samenhangt is de Fair Practice Code, wat de norm is voor het nieuwe normaal.

Tijdens de werkconferentie gaven de aanjagers van verschillende agendapunten in werksessies een update over de stand van zaken en vroegen om respons van de makers en geïnteresseerden uit de sector die aanwezig waren in Tivoli. Minister van Engelshoven woonde de conferentie bij en nam deel aan enkele sessies.


Aansluiten bij een vakbond is het devies

Een rode draad van de werkconferentie is de oproep om je te verenigen. Samen sta je sterker dan alleen. Het belang van de vakbond bleef uiteraard niet onvermeld. Zowel de plenaire panels, de werksessies als minister van Engelshoven riepen op tot eenheid en vereniging.

“We moeten makers koesteren”
Er werd met waardering en betrokkenheid gesproken over kunstenaars. Minister Ingrid van Engelshoven: “We moeten makers koesteren. Het begint erbij dat de culturele sector met trots laat zien waar ze voor staat. We moeten voorkomen dat de maker de prijs betaalt voor een mooie stoel. Laat je niet uit elkaar spelen. Dan zal ik dat ook niet doen.” Concreet vroeg de minister ook hulp van het veld om als bondgenoot te strijden tegen de beeldvorming over kunst en kunstenaars. Wij zijn heel positief over de betrokkenheid van de minister en hebben haar uiteraard graag als bondgenoot.

 

Collectief onderhandelen en fair practice
Iedereen, ook werkgevers onderschreef het belang van fair practice. Eerlijke onderhandelingen horen daarbij, ook voor zelfstandigen, die op dit moment op dat gebied nog een behoorlijke achterstand hebben op werknemers in loondienst. Op de conferentie kregen we alleen maar bijval op dit vlak. Het is van belang om je te verenigen om dit punt van goed idee naar dagelijkse praktijk te tillen. Anders blijft het ‘”voor jou tien anderen.”

Tijdens de conferentie werd ook de Fair Practice Scan gepresenteerd. Deze scan biedt handvaten voor diegene die Fair practice willen toepassen. De scan is nog in ontwikkeling, maar biedt ook nu al voor zowel zzp’ers in de sector als hun opdrachtgevers, als ook werkgevers, werknemers en vrijwilligers de handvaten om eerlijkere arbeidsomstandigheden te realiseren.

Creatieve Coalitie opgericht
Een krachtig voorbeeld van eenheid: de Creatieve Coalitie. De coalitie is opgericht naar aanleiding van de arbeidsmarktagenda en bestaat uit tweeëntwintig beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden.  Makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld met als doel de eenheid onder werkenden te vergroten en hun sociaaleconomische positie te verbeteren.

Het moet van twee kanten komen: meer geld en betere voorwaarden zijn nodig
Wij zijn erover te spreken dat eenheid, vereniging en samen sterk staan een prominente plek inneemt in de gesprekken over de arbeidsmarktagenda. Dat geeft ons een grotere vuist en hardere stem als wij het volgende kracht bij zetten. Alleen met verenigen komen we er niet, veranderen is geen eenvoudige opgave. We moeten beleidsmakers en de minister bij de les houden om de arbeidsmarktpositie van werkenden in deze sector daadwerkelijk te verbeteren.