Zeven op de tien EU-burgers is trots op ons cultureel erfgoed. Onderzoek wijst uit dat de Europese burgers ‘cultuur’ met 31% zien als de belangrijkste element van ons gemeenschapsgevoel. Daarna volgen ‘geschiedenis’ (25%) en ‘waarden’(24%).

Daarnaast is cultuur belangrijk voor de werkgelegenheid (8,4 miljoen EU-burgers), groei en handel (de cultuursector kent een handelsoverschot van 8.7 miljard).

De Europese commissie ziet dit als een onderbouwing van hun keuze om de culturele dimensie van de EU verder te versterken.

Het voorstel is dat er onder meer 609 miljoen zal worden uitgetrokken om de Europese culturele en creatieve sector te promoten. En er zal ruim 1 miljard gestoken worden in de audiovisuele sector.

De voor ons relevante voorgestelde actielijnen zijn onder andere:

  • Er worden samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms opgezet om (talentvolle) kunstenaars in heel Europa met elkaar te verbinden en het voor videomakers gemakkelijker te maken om grensoverschrijdend samen te werken
  • Toegankelijkheid van trainingsprogramma’s voor management, business en ondernemerschapsvaardigheden moet worden vergroot
  • Er komt een project om culturele en creatieve ruimtes te ontwikkelen in steden verdeeld over Europa
  • Er komt een onderzoek naar culturele cross-overs met impact op de gezondheidszorg en wel welzijn
  • Men wil een dialoog met culturele en creatieve sectoren in de context van het vernieuwen van de Europese Industriële politiek
  • Eu wil een Europees netwerk van Digital Creative Hubs
  • En er zal meer geld worden geïnvesteerd in internationale promotie en distributie van Europese werken en innovatieve verhalen, inclusief virtual reality