In mei van dit jaar verscheen het rapport Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode- onderwijs van de onderwijsinspectie. Voor studenten doen zich zeer onveilige situaties voor tijdens hun studie, zo bleek ook uit de uitzendingen van onderzoeksprogramma Pointer. Bij de Kunstenbond komen talloze signalen van (gast)docenten binnen, waaruit ook het werkklimaat voor hen niet veilig blijkt. Het gaat dan om onder andere werken zonder contract, onzekerheid over betaling van loon, onderbetaling, gebrek aan mogelijkheden om contractzaken bespreekbaar te maken en afwenteling van risico’s op docenten. Naast de slechte voorwaarden verkeren docenten te lang in onzekerheid over aard en omvang van hun contract.

Tien jaar tijdelijk
Terwijl in de cao HBO 2023-2024 afgesproken is dat structureel werk wordt uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde duur met uitzicht op vast, blijkt dit in de praktijk anders. Tijdelijke constructies van tien jaar komen voor en freelancers voeren structureel werk uit, tegen veel te lage tarieven. Een uitzondering op deze afspraken is bedoeld om actueel relevante en excellente kunstenaars in het onderwijs in te zetten. Deze uitzonderingspositie wordt nu onterecht gebruikt om andere docenten een fatsoenlijk dienstverband te onthouden.  

Piepkleine dienstverbanden en lage tarieven De Kunstenbond ziet bovendien dat kunstopleidingen dienstverbanden actief klein houdt (minder dan 0,4 fte). Dit doet geen recht aan de uren die nodig zijn voor een realistische taakvervulling. Dit probleem speelt eveneens bij freelance docenten. Zij worden structureel onderbetaald. Niet alleen ontvangen zij een te laag uurtarief, ook het aantal te factureren uren is niet realistisch. Heldere spelregels over facturatie van voorbereidingsuren ontbreken.

De Kunstenbond wil hierover in gesprek met de Vereniging Hogescholen en heeft vandaag een brief gestuurd met een verzoek hiertoe.