De Kunstenbond maakt deel uit van de ‘regiegroep arbeidsmarktagenda’. Deze groep bestaat uit een aantal partijen uit de creatieve en culturele sector die kennis en krachten bundelen om de politiek te informeren en aan te sturen om zo een betere positie voor de kunstenaar op de arbeidsmarkt te realiseren. 

 

Eerder hebben we verteld over onze brief aan de Tweede Kamer en de gesprekken met de Tweede Kamer. Lees het hier nog even terug als je dat wil.

De volgende stap is gezet: De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief van de regiegroep ontvangen waarin wordt aangedrongen op deze positie verbetering. Je vindt de brief als download op deze pagina. Eind mei 2018 komen Kamer en minister van Engelshoven bijeen om hierover in debat te gaan. 
 

We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Samen staan we sterk!