De Nederlandse vocalist, componist en tekstdichter Fleurine, voorzitter van BiMpro/Kunstenbond, werd afgelopen week benoemd tot President van Voice for Jazz Musicians Europe (VJME), het Europese verbond van Jazzmusici.

Fleurine is sinds 2021 voorzitter van de Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BiMpro). In 2022 sloot BiMpro zich onder haar leiding aan bij de Kunstenbond. De beroepsvereniging en de vakbond bundelen sindsdien de krachten voor een sterker geluid voor jazz- world- en impromusici in Nederland.

Fleurine laat zich gelden als voorvechter van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie en streeft onder meer naar meer gelijkwaardige representatie van (werk van) vrouwen in het Europese jazzlandschap.

Vrouwenquotum na avond met 100 vrouwelijke artiesten 

In maart 2023 organiseerde Fleurine voor BiMpro/Kunstenbond de historische eerste editie van Women in Jazz NL in het BIMHUIS. Ten overstaan van meer dan honderd vrouwelijke musici presenteerde ze de actuele Europese cijfers rond inclusie in de jazz. Naar aanleiding van deze cijfers maakte ze een dag later, op internationale vrouwendag, haar plannen bekend voor een Female Voice Quota: oftewel, een richtlijn voor podia, boekers en magazines om voortaan een aandeel van minstens 20% vrouwelijke makers een podium te bieden. “We kunnen nog niet streven naar absolute gelijkheid omdat maar éénvijfde tot een kwart van alle jazzmusici vrouw is, inclusief studenten. Maar we moeten wel strijden voor een gelijkwaardigere werkgelegenheid, en 20% moet voor iedereen haalbaar zijn”, aldus Fleurine.

Sturen op diversiteit loont 

Als eerste vrouwelijke voorzitter in 50 jaar BiMpro maakte Fleurine direct na haar aantreden een statement door een bestuur te vormen dat voor de helft uit vrouwen bestaat, terwijl de ledenpopulatie van BiMpro destijds slechts 10 % vrouw was. Sindsdien is het aandeel vrouwelijke musici binnen de vereniging met 300% toegenomen, terwijl het totale ledental verdubbelde in minder dan 2 jaar. Een resultaat waaruit blijkt dat het sturen op diversiteit zijn vruchten afwerpt.

Protest leidt tot gesprekken met Uslu over diverser medialandschap 

Naast representatie binnen de jazz is diversiteit in het Nederlandse medialandschap een onderwerp waar Fleurine zich hard voor maakt. Naar aanleiding van het bericht dat Radio 4 zou veranderen in NPO Klassiek schreef Fleurine in november 2022 dit opiniestuk voor NRC, waarin zij de impact van dit besluit als ‘cultureel racisme’ duidt. Radio 4 was het laatste kanaal van de publieke omroep waar nog enige jazz, world en impromuziek te horen was. Fleurine organiseerde daarop een nationaal protest tegen de verschraling van het aanbod binnen de publieke omroep. Met een bundel protestbrieven van 300 Nederlandse makers en podia klopte Fleurine aan bij staatssecretaris van cultuur en media Gunay Uslu, wat resulteerde in een driemaandelijks rondetafelgesprek voor de jazz – en wereldmuziek op het ministerie van OC&W.

Ambities in Europees verband  

Vakorganisaties van jazzmusici uit twaalf landen maken deel uit van de Voice of Jazz Musicians Europe (VJME), waaronder ook BiMpro en de Kunstenbond. Fleurine werd in maart 2023 unaniem verkozen tot President van dit verbond van Europese musici. Namens Nederland zit zij in het bestuur, samen met vertegenwoordigers uit Frankrijk en Portugal.

Als kersverse voorzitter van VJME streeft Fleurine ernaar het quotum van 20% (werk van) vrouwelijke jazzartiesten ook op Europees niveau door te voeren.

De strijd van BiMpro-voorzitter Fleurine voor diversiteit en gelijke behandeling in de muziek

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!