Een jaar na de voice: Waar staan we?

Donderdag 19 januari
16:30-17:30
Oosterpoort – Back 6 

Panelleden: Janice Deul (DE&I expert) | Anne de Jong (NVPI en Taskforce GO) | Amber de Vente (Mores Online) | Nahuel Blaton (MMF en Taskforce GO!) Moderator: Aafke Romeijn (muzikant en schrijver, Taskforce GO!)

Hoewel er technisch gezien niemand van Kunstenbond/Ntb aan dit panel deelneemt, zijn we zeer betrokken geweest in de aanloop hiernaartoe. Lees hier meer.

Upstream Music: Tegen de stroom op naar een beter verdienmodel voor musici?

Vrijdag 20 januari
13:30-14:30
Oosterpoort: Back 11 (up)

Afgelopen najaar kondigde staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu in haar meerjarenbrief een verlenging aan van de regelingen Upstream: Music en Upstream: Music x Design. Er wordt in 2023 en 2024 twee miljoen euro uitgetrokken om ondersteuning te bieden aan artiesten die een volgende stap in hun loopbaan willen maken en hiermee een nog groter en diverser publiek kunnen bereiken. In dit panel blikken artiesten, industriepartijen, Sena en de Rijkscultuurfondsen terug op de afgelopen jaren, maar kijken ze vooral ook vooruit naar de komende twee jaar. Centrale vraag: hoe verzekeren we dat de regelingen en het verruimde budget ook in de komende jaren bijdragen aan een duurzame verbinding tussen artiesten, industriepartners en verschillende (podium)kunstvormen?

Met Alexander Beets (Fonys Rockacademie), Michel Peek (Armada Music/ Armada Publishing), Margriet Colenbrander (Motel Mozaïque),  Floris Vermeulen (Fonds Podiumkunsten), Anita Verheggen (Kunstenbond/Ntb en Sena Performers)

Meer informatie

NATIONAAL PODIUMPLAN: POP, TOP OF FLOP?

Vrijdag 20 januari
16:30-17:30
Oosterpoort: Back 11 (up)

Het Nationaal Podiumplan voor popmuziek (NPP) ging vorig jaar van start. Een jaar verder, na een onderbreking vanwege de lockdowns, maken we de balans op van deze eenvoudige, geautomatiseerde subsidieregeling voor het kleinschalige poppodiumcircuit waarbij het NPP de helft van de gage (50% van € 270,– per muzikant per concert) rechtstreeks betaalt aan de musici. Het podium betaalt de andere helft. Is deze manier van subsidiëren geschikt voor de popsector? Sluiten de subsidiecriteria voldoende aan? En zo ja, hoe maken we de regeling toekomstbestendig nu de financiering in april 2023 wordt beëindigd?

Met Karin Boelhouwer (Kunstenbond), Will Maas (Ntb/Kunstenbond), Alexander Beets (Fonys Rockacademie) en Bas Toscani.

Meer informatie

Het auteurscontractenrecht: tanden of papieren tijger?

Zaterdag 21 januari
14:45-15:45
Forum: Cinema 3

In de komende maanden wordt het wetsvoorstel aanscherping Auteurscontractenrecht verwacht. Wetgeving ter bescherming van auteurs en artiesten tegen onredelijke contractvoorwaarden, die tot nog toe onvoldoende effect had. Blijft de wet een tandeloze tijger, of zal er een wezenlijke stap worden gezet?

Met Paul Solleveld (Federatie Auteursrechtbelangen en Dutch Music Export), Anne de Jong (NVPI) en Erwin Angad-Gaur (Ntb/Kunstenbond en VCTN)

Meer informatie