Nu het referendum is gehouden en een ruime meerderheid voor het pensioenakkoord stemde, gaan we onderzoeken hoe de AOV precies wordt ingevuld. Daarvoor moet nog veel werk worden verzet, want de voorstellen moeten klaar zijn voor het definitieve wetsvoorstel begin 2020. Onze stem is dus van belang.

Klacht ingediend bij de FNV

De Kunstenbond is na de verzelfstandiging lid gebleven van de FNV, om mee te kunnen praten over belangrijke agendapunten. Toen pas op het laatste moment duidelijk werd dat de verplichte AOV het pensioenakkoord ‘ingeslopen’ was en deze niet terugkwam in het stemformulier, hebben wij een klacht ingediend bij de FNV. Binnenkort praten wij hierover verder met een delegatie van het bestuur van de FNV. Eén van onze eisen is dat wij nauw betrokken worden bij de onderhandelingen.

Voorbereidingen op de onderhandelingen

De Kunstenbond zit in de werkgroep die zich zal richten op de precieze invulling van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierin is Peter van den Bunder onze belangenbehartiger en kennisdrager van dit dossier. Voorstellen uit deze werkgroep gaan naar de klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten actieve leden, waaronder onze voorzitter Jurre Schreuder. De definitieve voorstellen gaan naar de Stuurgroep, die de besluiten maakt.

Alles gebeurt volgens een strak schema, zodat de voorbereidingen afgerond zijn zodra de onderhandelingen starten.

Wat gebeurt er met definitieve voorstel?

Binnen de Stuurgroep kunnen alle besluiten worden genomen die binnen de afspraken van het Pensioenakkoord blijven. Wanneer uitwerkingen buiten het Pensioenakkoord vallen, zullen deze punten worden doorverwezen. Er vinden dan verdere onderhandelingen plaats bij de Stichting van de Arbeid. Aanwezigen zijn Wouter Koolmees (minister SZW), Han Busker (voorzitter FNV) en Hans de Boer (voorzitter AWVN).

Hoe gaan wij dit doen?

Behalve onze deelname in de werk- en klankbordgroep, willen wij meer invloed in de stuurgroep. Ook betrekken wij de leden van de Kunstenbond bij het proces, voor advisering ‘van onder naar boven’. Een oproep is uitgegaan voor leden die in het Ledenpanel willen plaatsnemen. Met hen overleggen wij alle variaties en wensen.

Meld je hier aan voor het Ledenpanel.