Morgen hoort de Tweede Kamer de Kunstenbond over de visiebrief van minister Van Engelshoven. Naar aanleiding daarvan gaat de Kamer volgende week in gesprek over de cultuurnota. De Kunstenbond biedt de Tweede Kamerleden het boekje Unfair Practice aan, waarin reacties op ons meldpunt zijn gebundeld. Wij zetten in op de uitwerking van fair practice en dat de rekening daarvan niet bij de kunstenaars of initiatiefnemers moet komen te liggen. Naast een gedragsverandering (van unfair naar fair) moet er ook gewoon geld bij om alle ambities waar te maken.

19-06-2019