Half augustus noemde het kabinet 1 november de dag waarop alle coronamaatregelen zouden kunnen worden losgelaten. De maatregelen die in de persconferentie van 2 november voor de culturele sector worden genoemd, zoals de bredere inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij culturele doorstroomlocaties zijn te begrijpen, al zijn ze op zich niet nodig. De sector is professioneel in publieksbegeleiding en geen noemenswaardige bron van besmettingen. De handhaving van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij cultuurlocaties is goed op orde. Er geldt nog steeds een capaciteitsbeperking van 75% voor activiteiten zonder vaste plaatsen, en een verbod op de nacht.

 

Concreet wordt naast algemene maatregelen zoals de herintroductie van de mondkapjes, het dringende advies de basismaatregelen goed na te leven en een oproep om weer meer thuis te werken,  het CTB ingevoerd voor musea en andere cultuurlocaties, en voor kunstbeoefening van 18 jaar.

Lees hier de update van de Rijksoverheid

 

Wat betreft werken in de kunsten verandert er voorlopig nog niets en blijven de huidige protocollen gelden. Een orkest hoeft dus geen 1,5 m afstand te houden op het podium, met andere maatregelen (zoals testen) kan ook een veilige werkomgeving worden geboden. Het kabinet onderzoekt om het CTB ook achter de schermen kan worden ingevoerd, en wil de mogelijkheid gaan geven aan instellingen en organisaties om dat te bepalen.

 

Wat niet te begrijpen valt is het kabinetsbeleid. Steunpakketten worden stopgezet of aangepast naar de ups en downs van het coronavirus. Voor een branche die als kernactiviteit live ontmoetingen en ervaringen organiseert is dit niet reëel zonder duurzame betrokkenheid van overheden. Eerder wees de Kunstenbond hier met de Taskforce Culturele en Creatieve sector al op.

 

De sector zit in spanning voor wat de komende periode zal brengen. Met deze weg naar 12 november komt er een volgende persconferentie om te kijken in hoeverre de aanvullende maatregelen voldoende zijn. Meest waarschijnlijke uitkomst is dat na twee weken oplopende coronacijfers er opnieuw te laat en te halfslachtig wordt ingegrepen, en dat ter compensatie achteraf alsnog extra noodsteun als pleister op de wonden wordt geplakt. Daar zijn de sector en het Nederlandse publiek niet duurzaam mee geholpen .

Voorkomen is beter dan genezen, regeren is vooruitzien. Schep duidelijkheid voor deze winter en komend voorjaar. Bied de sector, en dan vooral de flexwerkers en zzp’ers, steun en perspectief voor dit lopende culturele seizoen.