Lockdown: blijf zoveel mogelijk thuis

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

UPDATE: Bepaalde zaken uit de richtlijnen zijn onduidelijk of dubbel interpretabel. Ook is er een verschil tussen wetten en dringende adviezen. Met de Taskforce staan we in contact met het ministerie voor zo eenduidig mogelijke antwoorden op onze vragen. Inmiddels hebben we van het ministerie van OCW een aantal vragen beantwoord gekregen.

Het ministerie heeft in antwoord nadrukkelijk laten weten dat het dringende advies luidt: Geen contacten die niet noodzakelijk zijn. Maar daar staat wel tegenover dat cultuureducatie in de noodwet onder podiumkunsten valt en niet onder onderwijs. Voor podiumkunsten gelden wettelijk andere regels. Lees hieronder meer.

Daarom zijn theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Amateurkunstbeoefenaars mogen hier niet repeteren, lessen volgen of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Gebouwen die voor publiek gesloten zijn mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten.

Hoe zit het met lessen thuis? 
Alle reisbewegingen en contactmomenten moeten beperkt worden, iedereen die dat kan moet thuis werken en zoveel mogelijk thuis blijven. Lessen in het reuliere onderwijs moeten op afstand plaatsvinden. Voor cultuureducatie gelden andere regels dan voor onderwijs omdat deze beroepsgroep in de noodwet onder podiumkunsten valt, en voor beoefenaars van podiumkunsten geldt een uitzonderingspositie. Dit wil zeggen dat er wettelijk niet bepaald is dat cultuureducatie in de lockdown niet plaats mag vinden.

In de eerdere maatregelen viel cultuureducatie onder de contactberoepen, wat de reden was voor versoepeling destijds en ook reden was om nu aan te nemen dat de regels met betrekking tot contactberoepen ook voor cultuureducatie geldt. Tot het einde van de lockdown mogen alleen mensen in medische beroepen hun patiënten blijven zien. Dokter, tandarts, fysiotherapeut en dierenarts blijven aan het werk. Andere contactberoepen sluiten gedwongen hun praktijk. Dubbele interpretatie was onvermijdelijk.

Wij hebben deze onduidelijkheden bij het ministerie van OCW neergelegd en inmiddels weten we het volgende:

Kunstdocenten die thuis lesgeven hebben wettelijk de mogelijkheid om twee lessen (aan volwassenen) per dag te geven, voor kinderen zou je zelfs kunnen zeggen dat ze onbeperkt mogen komen. Volgens de overheidsrichtlijnen mag je per dag 2 mensen thuis op bezoek krijgen, en er zijn geen regels met betrekking tot kinderen tot 13 jaar.

Het ontvangen van cursisten en leerlingen, wordt afgeraden maar het is niet bij wet verboden.

Wij begrijpen ook heel goed dat jullie aan het werk willen blijven en vinden het ook belangrijk dat kinderen toegang tot cultuureducatie houden. We zien dat er mazen in de regels te vinden zijn. Toch willen wij adviseren om het dringende advies van de overheid op te volgen, dus reisbewegingen en contactmomenten die niet noodzakelijk echt te beperken. We moeten samen het virus onder de duim krijgen, want anders duurt deze ellende alleen nog maar langer.


Hulp nodig bij online werken? 

Lees hier welke tools je kunt gebruiken om online aan het werk te gaan en werk aan te bieden.


Uitzonderingen
Sommige artiesten worden wel op hun werk verwacht, bijvoorbeeld voor repetities of televisieoptredens. Dit kan omdat de noodwet een uitzonderingspositie geeft aan beoefenaars van podiumkunsten. Fijn dat je aan het werk mag, maar in het geval van een lockdown roept het ook vragen op. Is dat wel veilig? En hoe moet je omgaan met het het feit dat je kinderen je thuis nodig hebben?

Hoe nu verder?
De lockdown roept dus veel praktische vragen op, waarop we in overleg met ministerie, Taskforce en anderen zoveel mogelijk antwoorden proberen te geven. Daarnaast blijven we in gesprek over de periode na 19 januari: wat is dan het perfectief voor heropening? En tot slot houden we natuurlijk ook een vinger aan de pols over de steunmaatregelen.

Voor nu doen we het met de onderstaande infosheet. We houden jullie op de hoogte!