Het afgelopen jaar deed onderzoeksbureau Verinorm, onder leiding va Marjan Olfers, grootschalig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Deze week kwam het onderzoeksrapport ‘Schaduwdansen’ uit, met daarin stuitende cijfers over de mate waarin met name professionele dansers en studenten aan een dansvakopleidingen te maken krijgen met langdurig grensoverschrijdend gedrag.

De Kunstenbond leest het rapport met een steen in de maag. Ongeveer 60% van de studenten en 70% professioneel dansers heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Meestal duurt het ongewenste gedrag meer dan een jaar voort. Het rapport lees je hier. We hebben te maken met een enorm en hardnekkig probleem dat vele slachtoffers kent.

Extra schrijnend is dat slachtoffers veelal nergens terecht kunnen met hun verhaal. Men is bang om de carrière op het spel te zetten, weet niet waar men terecht kan, en/of vertrouwt er niet op dat het zin heeft om een melding te doen. Daarbij is het ongewenste gedrag zover genormaliseerd dat men pas veel later echt beseft wat diegene is aangedaan.

Het onderzoek wijst uit dat de pleger bijna altijd man is, meestal met een machtspositie ten opzichte van het slachtoffer. Dansers verkeren in afhankelijke posities aan deze – voor hen – machtige individuen in hun werk en inkomen. Dit maakt het erg moeilijk om zich uit te spreken om of voor elkaar op te komen.

Hoewel we nog de tijd gaan nemen om het ruim 300 pagina’s tellende rapport van een meer uitgebreide en zorgvuldige reactie te voorzien, is op basis van de conclusies in Schaduwdansen duidelijk dat we als sector veel beter voor onze dansers moeten zorgen. Ingrijpen is nodig om de cultuur aan te pakken die deze grootschalige ongewenste omgangsvormen in stand houdt. Dansers hebben recht op een veilige omgeving waarin zij hun opleiding, beroep of hobby kunnen uitoefenen.

De Kunstenbond is al jaren op verschillende gebieden en in verschillende gremia actief om de hardnekkige problemen rondom machtsmisbruik en sociale onveiligheid in onze sector aan te kaarten en aan te pakken. Hoe dat in relatie staat tot de aanbevelingen in het rapport van Verinorm, volgt in een later bericht.

Ben je danser en ben je slachtoffer geworden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je terecht op de website Dans Veilig. Leden van de Kunstenbond kunnen zich daarnaast laten bijstaan door onze juridische helpdesk.

Juridisch advies

De juridische afdeling van de Kunstenbond is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 13:00 – 17:00 uur.
Telefoonnummer: 020-2108052
Mailen kan ook naar: juridischadvies@legal.kunstenbond.nl