We zijn allemaal kunstliefhebber en we gaan graag naar theater en museum. Maar stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. ~ Hugo de Jonge, demissionair corona minister, tijdens de persconferentie op 12 mei 2021

Met die woorden verdedigde demissionair minister Hugo de Jonge zijn keuze om heropening van publiekslocaties in de cultuursector niet mee te nemen in versoepelingenstap 2* op zijn routekaart. (* Er gelden wel versoepelingen voor cultuureducatie, -participatie en in de openlucht. Lees hier meer.) De Jonge voegde daar later in het Tweede Kamerdebat nog aan toe:

“Je kunt ook thuis een mooi dvd’tje kijken.”

hallo politici neem ons werk serieus

De bovenstaande uitspraken leidden tot ophef in de media. Terecht als je het ons vraagt, uit toon en woordkeuze van de minister spreekt weinig waardering voor kunst.

In zijn verdediging gaat de Jonge totaal voorbij aan het feit dat er tienduizenden mensen afhankelijk zijn van hun werk in de cultuursector. Hij gaat eraan voorbij dat er delen van de cultuursector al langer dan een jaar helemaal dicht zijn. (Nachtclubs bijvoorbeeld, en waar blijft dat garantiefonds voor evenementen eigenlijk?) Ook gaat hij voorbij aan het bewijs dat musea, theaters, poppodia en concertzalen vorig jaar hebben geleverd: onze protocollen werken, wij doen het veilig!

Willekeur

De prioriteiten van deze minister en dit kabinet laten erg veel te wensen over als je het vanuit de cultuursector bekijkt. Andere niet-essentiële activiteiten mogen wel weer plaatsvinden. Demissionair minister van Engelshoven van cultuur vraagt om begrip: niet alles kan tegelijkertijd weer open. Het Tweede Kamerdebat over de versoepelingen in cultuur werd door Van Esch (PvdD) en Kwint (SP) nog wel aandacht gevestigd op de willekeurige heropeningsstrategie, uiteindelijk kwam men niet verder dan de heropening van bibliotheken toevoegen aan de aanstaande versoepelingen.

testen voor toegang

Het lijkt er op dat andere publiekslocaties moeten wachten tot ze door middel van toegangstesten publiek kunnen ontvangen. Voor festivals en grote evenementen lijkt dit een prima plan, maar voor laagdrempelige programmering en spontaan cultuurbezoek is geen plek in een testsamenleving.

Museum, winkel, showroom?

De niet essentiële winkels mogen eerder open dan bijvoorbeeld musea. Dit schrijnende nieuws leidde tot creatieve reacties. Enkele musea zijn nu als showroom te bezoeken.

Lees meer over: