Het kabinet kiest ervoor om Nederland wel massaal te laten winkelen, terwijl men niet veilig en verantwoord naar de bioscoop en het theater kan gaan. Het mentale welzijn wordt wel genoemd, maar sneuvelt ten opzichte van economisch belang. Sport en cultuur gaan gelijk op, maar handel gaat voor. Deze achterstelling van cultuur is uniek in Europa.

Geen steun, geen werk, geen perspectief, en ongelijke behandeling. De verontwaardiging in de culturele sector is enorm. De actiebereidheid is merkbaar, hoewel die deels nog slechts broeit onder het oppervlak. Men is enorm teleurgesteld en met stomheid geslagen.

Kapsalon Theater

De meest in het oog springende actie die op touw is gezet, is Kapsalon Theater. Met Sanne Wallis de Vries als prominente woordvoerder, worden theaters, artiesten en kappers opgeroepen om op woensdag 19 januari theaters eenmalig “om te bouwen tot kapsalon” om zo publiek te mogen ontvangen. Een ludieke manier om de ongelijke behandeling van sectoren aan te kaarten, Kunstenbond ondersteunt deze actie van harte.

Cultuurbeoefening

Gelukkig mag er vanaf zaterdagochtend 15 januari wel weer volop toneel- en muziekles worden gegeven, gezongen en gerepeteerd. Het kabinet trekt daar één lijn met binnensport, zoals eerder ook toegezegd: het mag weer, maar zonder publiek en boven de 18 jaar met een Coronatoegangsbewijs. Dat is verheugend nieuws voor de vele kunstbeoefenaars, van jong tot oud, in het hele land en iedereen die hen les geeft of begeleidt, dit werk mag weer. Dat is een succesje in onze lobby met de taskforce culturele en creatieve sector.

Op slot tot 25 januari

De cultuursector blijft verder grotendeels op slot tot en met 25 januari. Hetzelfde geldt voor de horeca.  Het perspectief dat de podia daarna wel open zouden mogen, ontbreekt. Niet alleen vanwege de druk op de zorg, maar ook de hoge aantallen mensen die besmet en ziek raken en thuis moeten blijven vormen nu de bottleneck. Zo is er altijd wat. Een aanpak met als uitgangspunt ‘veilig openblijven’ is dringend nodig. Wij pleiten met de taskforce dan ook voor een heldere routekaart voor heropening. Geef duidelijkheid én koppel daar ook steunmaatregelen aan.

Geen steun, wel beroepsverbod voor zzp’ers

Rutte IV wil ook geen nieuwe coronasteun voor zzp’ers en flexwerkers invoeren. Het kabinet verlengd nu alleen de beperkte versoepelde bijstand voor zzp’ers (BBZ) tot en met het eerste kwartaal van 2022. In feit is er een beroepsverbod van kracht voor veel creatieve professionals en lijkt het kabinet er vooral op aan te sturen dat men werk gaat zoeken in andere sectoren. Het verschil met de behandeling van grote ondernemers en hun werknemers, die al de hele crisis vrijwel volledig worden doorbetaald, is ontluisterend.

Vangnetregeling noodzakelijk

Op de uitwerking van de al toegezegde steun voor de culturele sector wordt nog gewacht, en dan de uitvoering nog. Het duurt erg lang voordat er betaald kan worden. En de zekerheid dat dit bij de freelancers terechtkomt is er voorlopig niet. Veel freelancers werken bovendien buiten de gesubsidieerde cultuursector, waardor de sectorale noodsteun via opdrachtgevers helemaal niet bij hen kan belanden.

De Kunstenbond blijft daarom pleiten voor een vangnetregeling voor freelancers die corona annuleringen compenseert.