Een belangrijke doorbraak: de Kunstenbond pleit al langer voor een subsidiestelsel waarin de maker centraal staat. Méér kunstenaarsbeleid is een must. De uitgangspunten voor de basisinfrastructuur zijn daarin een belangrijke eerste stap, maar er is veel meer nodig.

Extra stappen nodig voor echte verandering

Echte verandering biedt het BIS-voorstel namelijk nog niet. Aanvullend op het stellen van Fair Pay als harde voorwaarde pleit de Kunstenbond ook voor langere subsidieperiodes, snellere besluitvorming, en betere aansluiting op regio’s, provincies en gemeenten. Het stelsel moet nieuwe toetreders tot de sector daarnaast beter faciliteren en meer ruimte bieden voor samenwerking. De BIS moet en kan beter. Deze verbeterpunten vormen mede de aanleiding van het onderzoek van de Raad voor Cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029. 

Fair Share, niet alleen Fair Pay 

Er wordt tenminste weer geïnvesteerd in cultuur: voor de BIS 2025-2028 is structureel meer geld beschikbaar. Ook heeft de Tweede Kamer nadrukkelijk oog en aandacht van het versterken van het verdienvermogen van de culturele en creatieve sector. De discussie hierover moet wel goed gevoerd worden. Er wordt namelijk ongelofelijk veel geld verdiend met het werk van makers door online platforms en online exploitatie van woord, beeld, muziek, film en andere creatieve uitingen. Grote bedrijven weten hiermee veel winst te maken. Maar bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars en vastgoedbezitters verdienen veel geld aan de creatieve sector. De Kunstenbond ziet veel meer mogelijkheden om cultuurmakers eerlijk te laten delen in dit soort opbrengsten. Fair Practice is immers ook Fair Share, niet alleen Fair Pay. Om daar beleid van te maken is politieke wil nodig. 

Collectieve afspraken eindelijk in zicht 

Met extra geld voor Fair Pay komt ook – eindelijk – de verplichting om collectieve afspraken over honorering te maken. Een belangrijk punt, waar de Kunstenbond al jaren voor strijdt. Ook moeten gesubsidieerde organisaties zich aansluiten bij de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers of opdrachtgevers en opdrachtnemers. Nog een punt waar de Kunstenbond op heeft gehamderd: zonder wil of plicht om te overleggen is het moeilijk afspraken maken. Arbeidsmarktondersteuning wordt gelukkig geborgd in de nieuwe BIS. 

Praat mee met de Kunstenbond

Lees hier de uitgangspunten-cultuursubsidies-2025-2028. Eind juni debatteert de Tweede Kamer over de uitgangspunten en de ontwerp subsidieregeling. Op vrijdagochtend 23 juni gaat de Kunstenbond over de nieuwe BIS in gesprek met haar achterban. Leden van de Kunstenbond hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.  

Wil jij ook meepraten over cultuurbeleid en input leveren in de lobby van de Kunstenbond? Word dan vandaag nog lid. 

Word lid!

 

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

  • Wij bieden je juridische hulp.
  • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
  • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
  • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
  • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
  • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
  • Je laat bij ons je contracten screenen.
  • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!