De zeer vergaande maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor verliezen duizenden zzp’ers in onze sector, jullie dus, van het ene op het andere moment vrijwel al hun werk en inkomen.

Opzeggen opdracht

In veel gevallen kun je aan een annulering niet veel doen. De opdrachtgever kan immers, ook los van het coronavirus, op grond van de wet een opdracht ‘te allen tijde’ opzeggen (artikel 7:408 BW), tenzij er iets anders is overeengekomen (kijk naar een contract of algemene voorwaarden).

Vervolgens dien je op basis van artikel 7:411 BW te beoordelen of de opdrachtgever jou nog (uur)loon of honorarium verschuldigd is. Daarbij is van belang of het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en betaling van het loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Dit is gezien het coronavirus en de maatregelen van de overheid zeer onzeker.

 

Overmacht

Opdrachtgevers kunnen bovendien, tenzij contractueel anders is overeengekomen, een beroep doen op overmacht. Het niet nakomen van de afspraken als gevolg van door de overheid opgelegde maatregelen kan tenslotte niet aan hen worden toegerekend.

Enkele fondsen verplichten overigens de door hun gesubsidieerde instellingen om zzp’ers wel uit te betalen. Als jouw opdrachtgever gesubsidieerd wordt, is het belangrijk na te gaan of deze verplichting bestaat. 

Samen oplossen

Als de voornoemde verplichting niet bestaat, dan adviseren we je om met de opdrachtgever te overleggen. Je zou bijvoorbeeld nieuwe data voor de gemiste opdrachten kunnen afspreken. Ook kun je, indien je geen gebruik kunt maken van de TOZO of een van de andere tijdelijke financiële regelingen, je opdrachtgever vragen of hij bereid is om de pijn te delen en bijvoorbeeld 50 procent van het afgesproken honorarium nu al te betalen en 50 procent wanneer de opdracht – na de crisis – daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. 

Leg alles vast

Duidelijkheid is fijn voor iedereen, voor jezelf, maar ook voor je opdrachtgevers, klanten en voor instanties (zoals de belastingdienst, UWV of gemeente). Maak een dossier van je tot nu toe gemaakte afspraken, via welk medium dan ook. Deze kunnen misschien later nog van pas komen.

Geen contract?

Heb je geen contract afgesloten maar ben je wel aan het werk gegaan, of moet je nog aan het werk? Zorg dan dat je alle communicatie daarover in een dossier verzamelt. Het is altijd onverstandig om zonder contract te gaan werken.

Rechtshulp via Kunstenbond

Wanneer je specifieke juridische vragen hebt omtrent de gevolgen van het corona-virus, en je bent lid van de Kunstenbond, bel dan met onze juridische helpdesk. Elke werkdag bereikbaar van 13.00 uur tot 17.00 uur, via 020-2108052. Je kunt ook een mail sturen naar juridischadvies@kunstenbond.nl.

 

Tekst Juristen Kunstenbond