Lockdown: blijf zoveel mogelijk thuis

Het kabinet heeft besloten om de avondsluiting te verzwaren tot een tijdelijke lockdown van 19 december tot en met 14 januari 2022. Om de verspreiding van de omikronvariant te vertragen, worden het aantal contactmomenten verder beperkt met nieuwe maatregelen.
Theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met 14 januari 2022 gesloten voor publiek.
Kunst- en cultuurbeoefening met maximaal 2 personen is buiten in de openbare ruimte toegestaan.
Bibliotheken blijven open.

Culturele locaties zijn gesloten voor publiek

Locaties voor vertoning van kunst en cultuur zijn binnen en buiten voor publiek gesloten. De professionele beoefening van kunst en cultuur is toegestaan (zonder toeschouwers). Dagelijkse werkzaamheden mogen doorgaan zonder beperkingen.

Kunst en cultuur als werk wel toegestaan

Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan als dit plaatsvindt in het kader van werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld
televisieopnames of repetities.

Lees ook de coronaregels voor evenementen.

Afstand houden

Hou altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met huisgenoten bent.

Daarnaast is contact soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren.
De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Kunst educatie

  • Onderwijs op locatie is niet meer toegestaan.
  • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar).

unstenbond

BASISREGELS VOOR IEDEREEN

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang of ga je op bezoek, doe een zelftest.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.