De ministers Adriaansens (EZK) en Kuipers (VWS) hebben vrijdag in een brief de lange termijnplannen in het kader van het coronavirus gepresenteerd. De gekozen aanpak laat nog veel vragen open en sluit niet aan op het scenario waar de adviesraden van de regering voor pleiten, waaronder de Raad voor Cultuur.

De ministers komen met maatregelenladders waarin de coronaplannen van de sectoren een grote rol spelen. Ook de Kunstenbond heeft met de Taskforce Culturele en Creatieve sector een sectorplan cultuur en corona opgesteld dat uitgaat van een maatregelenladder, dat voor de zomer al klaar lag.

Geen blijk van inzicht in kabinetsplannen
Heldere keuzes of inzicht ontbreken echter in de kabinetsbrief. Wanneer er toch weer beperkende maatregelen ingevoerd zouden worden is niet duidelijk; capaciteit in de zorg blijft een bottleneck. Er komt weliswaar een
thermometer om corona te monitoren, maar een directe link tussen de thermometer, de maatregelenladders van sectoren en mogelijke overheidsingrijpen is er niet. Het RIVM heeft hierin een verantwoordelijkheid, naast het OMT en het Maatschappelijk Interventieteam (MIT).  

Het doel zou moeten zijn dat de samenleving openblijft. De Kunstenbond kan dan ook niet indringend genoeg benadrukken dat cultuurbezoek en -beoefening van essentiële betekenis zijn voor het welzijn en de verbinding in de samenleving. Het recht op ‘culturele ontplooiing’ is niet voor niets opgenomen in de grondwet.

Nog geen zicht op adequate steun
Nieuwe steun wil het kabinet vooralsnog niet toezeggen. Wij vinden dat bij elke afweging om beperkende maatregelen in te stellen, de bijdrage aan de mentale weerbaarheid -aan geluk en ontspanning – moet worden meegewogen. Dit geldt ook voor de economische impact van beperkingen.

De Kunstenbond hamert met de Taskforce en anderen op de volgende punten: wees duidelijk over de criteria, wanneer grijpt de overheid toch in? Zorg vooraf voor instrumenten (zoals testen, toegangsbewijs, vaccins), wetgeving en financiële steun als er toch beperkingen worden opgelegd. Dit staat ook helder in ons sectorplan.

Kortom: wij hebben ons huiswerk op orde, in tegenstelling tot het kabinet. De randvoorwaarden om ons sectorplan uit te kunnen voeren zodra de besmettingen stijgen zijn er simpelweg niet. Na twee jaar corona is dat een onverantwoorde gok van onze regering. De Kunstenbond kijkt uit naar het Tweedekamerdebat over de coronacrisis op 28 september en roept de politiek op om bij te sturen nu het nog kan.

De Kunst Klaagt Aan
We hebben gezien wat de gevolgen zijn van scheef coronabeleid. De Kunstenbond stapt dan ook naar de rechter om compensatie te bewerkstelligen voor alle zzp’ers die door falend kabinetsbeleid in de financiële problemen zijn gekomen tijdens de coronacrisis. Gedupeerde zzp’ers en flexibel werkenden, of ze nou lid zijn van de Kunstenbond of niet, moedigen wij nog steeds aan om hun schade te delen via www.kunstklaagtaan.nl