Het Corona-virus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. In het bijzonder worden zelfstandige kunstenaars en zzp’ers getroffen. De Kunstenbond wil samen met de Creatieve Coalitie dat de overheid voor de cultuursector met speciale maatregelen komt, nu tienduizenden zelfstandige kunstenaars hun inkomen verliezen door annuleringen van theaters, podia en andere zalen. ZZP’ers in de culturele en creatieve sector kunnen hun problemen en gederfde inkomsten vanaf vanavond melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende website.

‘Wat mensen moeten begrijpen, is dat naast de grote gezondheidszorgen die we allemaal hebben, deze crisis niet alleen gaat over bedrijven en instellingen in zwaar weer, maar over tienduizenden zzp’ers in de creatieve sector, zelfstandige muzikanten, muziekdocenten, dansers, acteurs, technici, geluidsmensen, die van het ene op het andere moment zonder inkomen komen te zitten’, zegt Anne-Marie Harmsen, directeur van de Kunstenbond. 

Zij wil daarom zo snel mogelijk duidelijkheid over maatregelen ter ondersteuning van deze werkenden. ‘Nu al bereiken ons tientallen persoonlijke verhalen van mensen die de ene na de andere afzegging binnen krijgen. Een tegemoetkoming in hun gage is er niet. Daarom moeten de rijksoverheid én de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om via soms al bestaande regelingen hulp te bieden. En dat moet zo snel mogelijk. Dit overstijgt het ondernemingsrisico van zzp’ers, het is een maatschappelijk probleem.’

Meld je verhaal

Vertel ons wat je meemaakt en meld jouw afzeggingen via deze speciale website. Je kunt zelf bepalen welke informatie je geeft, over het evenement, de geplande datum en gederfde inkomsten. Wij delen jouw gegevens niet met derden, maar gebruiken deze voor een overzicht om de impact van de maatregelen in kaart te brengen.

Het meldpunt wordt ondersteund door de Creatieve Coalitie, waarin 22 verenigingen, beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers, zijn verenigd.

De Kunstenbond is in gesprek met de overheid en met Kamerleden, om te kijken welke landelijke en gemeentelijke regelingen, zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), kunnen worden verruimd voor zzp’ers in de cultuursector. Het Bbz is onder meer ingericht voor ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen. 

Leidraad voor zzp’ers

Het belangrijkste advies is natuurlijk: volg je verstand en volg de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Zet dus je gezondheid en die van anderen op één. En stap twee is: overleg met je opdrachtgevers en je klanten. De juristen van de Kunstenbond stelden een korte leidraad op over de juridische implicaties voor zzp’ers.

Meer informatie over de gesprekken met het ministerie en Kamerleden kun je de komende tijd vinden op www.kunstenbond.nl

Beeld: Keefer