Begin augustus hebben wij alle leden aangeschreven die een gereduceerd contributietarief betalen. Vóór 1 oktober 2017 moesten bewijsstukken worden aangeleverd die een contributiereductie rechtvaardigen. Ruim 600 leden hebben hierop gereageerd. Zij die niet hebben gereageerd zijn per oktober omgezet naar het standaard contributietarief van €16,60 per maand. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd of klaargezet voor de betaling met iDEAL.

Ben je naar een standaard contributietarief omgezet en ben je van mening dat je nog voldoet aan de voorwaarden voor een gereduceerd tarief? Stuur dan documenten die aantonen dat dit zo is naar info@kunstenbond.nl. Die beoordelen we dan zo snel mogelijk en eventueel zetten we het contributietarief per de volgende maand om naar het passende gereduceerde tarief. We sturen altijd een bericht of je wel of niet in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief.